• Fernando Bot

Geldermalsen en Neerijnen zwaar teleurgesteld over verdwijnen tankautospuit

GELDERMALSEN Donderdagmorgen 19 april heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een besluit genomen over het Brandweerzorgplan voor de regio en daaraan gekoppeld een herschikking van materieel binnen de regio. Het plan dat op tafel lag voorzag in het verlies voor de brandweerorganisaties Geldermalsen en Neerijnen-West van de tweede tankautospuit en het oefenvoertuig voor de jeugdbrandweer. Voorafgaande aan de vergadering hadden de gemeenteraden ernstig bezwaar aangetekend tegen dit plan .

Namens de gemeenteraden hebben burgemeesters Jeroen Staatsen en Harry de Vries tot het uiterste gepleit voor het terugdraaien van dit ingrijpende voorstel. Zij wezen daarbij onder meer op de negatieve invloed die het verdwijnen van het genoemde materiaal zal hebben op veiligheidssituatie binnen de huidige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en de toekomstige gemeente West Betuwe: 'Met minder voertuigen, minder veiligheid'. Ook vrezen ze ernstige aantasting van het moreel van de vele vrijwilligers die de brandweer in Geldermalsen tot zo'n uiterst succesvolle en goed draaiende organisatie hebben gemaakt. Ongetwijfeld zou hieronder ook de succesvolle opleiding van de jeugdbrandweer ernstig te leiden hebben. Tenslotte wezen De Vries en Staatsen op
de omvangrijke infrastructuur in 'hun' gebied die ervoor zorgt dat de brandweer veelvuldig in actie moet komen.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio toonde zich echter niet overtuigd door de argumenten die via de burgemeesters waren ingebracht. Ook toonde het zich niet gevoelig voor aangedragen alternatieven zoals het wanneer nodig operationeel inzetten van een vakbekwaamheidsvoertuig dat nu uitsluitend voor training en opleiding mag worden gebruikt. Na afronding van de discussie bleken alleen de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen tegen door voorgenomen plannen te zijn. Wegens ziekte van haar vertegenwoordiger was de gemeente Lingewaal verhinderd.

Naar verwachting zal het besluit op korte termijn worden geëffectueerd. Ondertussen gaan Staatsen en De Vries zo spoedig mogelijk met de beroepsbrandweer, alle vrijwilligers en de gemeenteraad in gesprek over de vraag hoe deze ingrijpende maatregel het best kan worden opgevangen.