• Neeltje van Triest

Geldermalsen gaat voor GNL-toekomst

GELDERMALSEN Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) hebben al een aantal gesprekken om samen te gaan achter de rug. Donderdagavond vergaderden de drie gemeenteraden tegelijkertijd, maar ieder in hun eigen gemeentehuis over een definitief ja of nee. In Geldermalsen werd het een duidelijk ja met 17 stemmen voor en drie tegen. 

 

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

 

Dorpsbelangen noemde het bij aanvang een 'historische avond' waarin misschien wel de eerste piketpaal voor de nieuwe gemeente werd geplaatst. En er werd een wensenlijstje gepresenteerd. Het merendeel van de andere partijen herhaalde en onderschreef deze input.

GNL moet volgens Dorpsbelangen en andere partijen een toekomstbestendige gemeente worden met veel bestuurskracht vanuit een historisch besef. De leefbaarheid en identiteit van de dorpen moet voorop staan, de dienstverlening moet goed zijn en de nieuwe gemeente moet een sociaal gezicht krijgen. Het Manifest Lingewaal is hierbij een leidraad. Een nieuw gemeentehuis is niet nodig. Na een bezoek aan Molenwaard is het merendeel van de raadsleden overtuigd dat grotendeels werken in de kernen alleen maar positief kan uitpakken.

De SGP pleit voor een creatieve visie op de dienstverlening en spreekt een sterke voorkeur uit voor een eigen buitendienst. De VVD ziet het liefst een herindeling in een nog groter verband. Wel verwacht de partij dat regionaal het stemrecht van GNL zwaarder weegt dan alleen het stemrecht van Geldermalsen. Daarom moet GNL ook in dit verband een grotere broek aantrekken en meer eisen. Financieel ziet de partij na 2020 tekorten ontstaan en benadrukt via een motie dat het niet de bedoeling mag zijn dat er een nieuw gemeentehuis wordt gebouwd.

KWETSBAAR Het CDA merkt op dat Geldermalsen nu erg kwetsbaar is met ambtenaren en een knelpunt juridische zaken. Een grote groene gemeente met blijvende aandacht voor de dorpskernen is niet duurder, flexibeler en duurzamer dan nu. En er blijven maar één burgemeester,  één gemeentesecretaris, minder wethouders en nog minder raadsleden over. Ook dat scheelt.

D66 is ongelukkig met de gekozen samenwerking en ziet pas meer bestuurskracht ontstaan als het samenwerkingsverband nog groter zou zijn. Tiel, Culemborg, iedereen is welkom. Ook pleit deze partij via een motie voor het onmiddellijk aanstellen van één gemeentesecretaris in plaats van drie.

De PvdA vindt het raadsvoorstel saai en braaf, de energie ontbreekt. Deze partij krijgt het Calimero-gevoel als de discussie gaat om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken. ,,Het plan swingt niet'', laat fractievoorzitter Timmermans weten. Leefbaar Geldermalsen vraagt zich wel af hoe een aantal zaken in de toekomst worden ingevuld. Hoe gaat het met de subsidies? En krijgen we een extra zak geld mee? Lijst Van Vrouwerff benadrukt dat er voldoende aandacht moet zijn voor een dorpse aanpak en het behouden van het dorpse karakter.

Aan het einde van de vergadering verdwenen de twee moties van tafel en gaf een grote meerderheid van raadsleden groen licht voor een bestuurlijke GNL-fusie.

Label:

Fusie GNL