• Wethouders Ton van Maanen (links) en Niko Wiendels (tweede van rechts) kregen van het kernteam het eerste exemplaar van een gloednieuw magazine Kernteam aangeboden.

    Han Helmink

Geldermalsen krijgt socialer gezicht

GELDERMALSEN Het sociale gezicht van de gemeente Geldermalsen heeft duidelijke contouren gekregen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de participatiewet en de jeugdwet waren de leidraad. Maar Geldermalsen wilde meer. De gemeente formuleerde een eigen beleid, waardoor het sociale gezicht nog socialer is geworden dan wettelijk vereist.

Wethouder Niko Wiendels is trots op de ingezette weg. ,,In 2015 hevelde het rijk allerlei zaken in het sociaal domein over naar de gemeenten. Een enorme operatie, waar we met zijn allen keihard aan gewerkt hebben. Het Kernteam dat toen gevormd is, vormde de spil in de ontwikkelingen die tot het huidige beleid hebben geleid."

Wiendels (sociaal domein) en zijn collega wethouder Ton van Maanen (sociale zaken) kregen van het kernteam het eerste exemplaar van een gloednieuw magazine Kernteam aangeboden. Een magazine dat moet dienen als bewaarexemplaar, met antwoorden op de meeste vragen binnen het sociaal domein. Ook komt het magazine digitaal beschikbaar op de website van de gemeente (www.geldermalsen.nl).

IEDEREEN KAN MEEDOEN De wethouder beklemtoonde dat een gemeente verplicht is de wetten te volgen, maar dat Geldermalsen met unanieme steun van de raad tot 120% is gegaan. Voor Van Maanen is het belangrijk dat iedereen, jong en oud, mee kan doen binnen het sociale en maatschappelijke leven in Geldermalsen. "Het gaat daarbij bijvoorbeeld om sport en cultuur. Geen keuze meer of je een bijdrage krijgt voor het een of het ander. Nee, beide tegelijk kan."

Het jeugdsportfonds (225 euro per kind per jaar), jeugdcultuurfonds (425 euro per kind per jaar) en het jeugdzwemfonds zijn voorbeelden. Inwoners met een inkomen onder 120% van het minimuminkomen hebben daarnaast recht op een jaarlijkse subsidie van 350 euro.

MEER BEWEGEN EN GEZONDEN ETEN Meer groeperingen dan alleen de sport en cultuur profiteren van dit nieuwe beleid. De gemeente faciliteert extra locaties zodat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Meer bewegen en gezonder eten staan de komende drie jaar eveneens centraal. Laaggeletterden kunnen terecht in het (digi)taalhuis Geldermalsen.

Voor vrijwilligers sloot de gemeente een verzekering af voor een aantal zaken tijdens hun vrijwilligerswerk. Mantelzorgers (tenminste drie maanden acht uur in de week) hebben recht op een mantelzorgcompliment.

Wiendels: ,,Vanaf 1 oktober hoeven inwoners voor hulp bij schulden niet meer naar Tiel. Vanaf dat moment hebben we de schuldhulpverlening weer in eigen huis."

Het is slechts een opsomming van maatregelen die het sociale gezicht van de gemeente vorm geven. ,,Ook de uitvoering van de WMO valt onder het nieuwe beleid. Ook daar geldt dat bij een inkomen onder de 120% van het minimum inkomen geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald."

Tenslotte kunnen inwoners gratis gebruik maken van de zogenaamde plustaken, zoals opvoedondersteuning voor gezinnen, schoolmaatschappelijk werk, begeleide omgangsregeling voor kinderen van ouders in echtscheiding, inzet jongerenwerkers Mozaïek en meeleefgezinnen.