• Louis van Oort

Geldermalsen lijkt financieel weer aan de beterende hand

GELDERMALSEN De jaarrekening van 2015 van de gemeente Geldermalsen laat een overschot zien van 5 miljoen euro. Dat wordt deels verklaard door 8 procent minder uitgaven op jeugdzorg en de Wmo, maar ook door lage rente, meer bouw van bedrijven en woningen en slim combineren van werk aan beheerplannen.

Dat stellen B en W van de gemeente. Vorige week boden ze de jaarrekening en het jaarverslag over 2015 aan aan de gemeenteraad. Het is de basis voor gesprekken over de komende begroting. De teneur: het gaat financieel wel beter, maar laten we voorzichtig blijven.

De niet verkochte bouwgrond kost nog steeds miljoenen euro's per jaar aan rente. B en W willen dat nu niet ineens geld wordt uitgegeven om bijvoorbeeld lokale belastingen te verlagen. Dat zou een schaduw werpen op de komende fusiebesprekingen met Neerijnen en Lingewaal en volgens B en W ,,een negatieve claim leggen op een gezonde start van een eventuele fusiegemeente".

Het afgelopen jaar leek zo gewoon en eindigde met de rellen rond de komst van een azc bijzonder, melden de bestuurders. Het werk aan de sociale taken liep goed, multifunctioneel centrum De Pluk ging open, er werden wegen en kruispunten in Geldermalsen aangepakt. Overigens laten ook de jaren voor 2015 al overschotten zien; het principe van wat in Geldermalsen 'solide begroting' heet lijkt dus te werken.

Maar voorzichtigheid is nog geboden, ook al is de financiële kant van het besturen van de gemeente er beter aan toe, vindt het college. Ze wil daarom niet meteen nieuw beleid voorstellen, risico's goed beschrijven en inschatten en de kosten van het gemeentelijk apparaat waar mogelijk verlagen. B en W stellen er graag met de gemeenteraad over in debat te gaan.