Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal informeren over zorg, welzijn en rondkomen

GELDERMALSEN Via de websites kernteam.geldermalsen.nl, sociaal.neerijnen.nl en sociaal.lingewaal.nl bieden de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal meer informatie over de onderwerpen zorg, welzijn en rondkomen. Er zijn antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, Wlz, mantelzorg en uitkeringen. Maar ook over inburgering, sporten en bewegen en vrijwilligerswerk. De websites tonen naast uitgebreide informatie een overzicht van relevante lokale, regionale en landelijke organisaties die hulp, zorg en advies bieden.

Op één centraal punt zijn voor inwoners zorg- en ondersteuningsmogelijkheden te vinden. De websites bieden onder meer:

informatie over zorg, welzijn en rondkomen; een overzicht van relevante lokale, regionale en landelijke organisaties die kunnen informeren of ondersteunen. Zowel professionele als vrijwillige organisaties. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot activiteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige; contactgegevens van relevante organisaties; een agenda met activiteiten per kern of dorp.

SAMENWERKING In nauwe samenwerking tussen de drie gemeenten en met het bedrijf Elkander zijn de drie websites met sociale kaarten tot stand gekomen. Ze zien er dan ook nagenoeg hetzelfde uit en bevatten grotendeels dezelfde informatie. Na de fusie op 1 januari 2019 kunnen de websites daardoor makkelijk worden samengevoegd tot één website voor de gemeente West Betuwe. Tot die tijd zijn de websites te vinden via kernteam.geldermalsen.nl, sociaal.neerijnen.nl en sociaal.lingewaal.nl.

Organisaties die graag hun diensten of activiteiten aanbieden op één of meerdere websites kunnen een e-mail sturen naar Bibliotheek Rivierenland via secretariaat@bibliotheekrivierenland.nl. Vermeld in de e-mail de naam van de organisatie, de contactpersoon en de contactgegevens. Een medewerker van de bibliotheek neemt contact op over de aanmelding.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. De websites met online sociale kaart maken het aanbod van zorg, jeugdhulp en ondersteuning voor iedereen toegankelijk. De sociale kaart geeft informatie over (instellingen op het gebied van) zorg, welzijn en hulpverlening en bevat een zoekmachine waarmee gericht gezocht kan worden naar relevante lokale, regionale en landelijke organisaties.