• De huidige locatie met als inzet de beoogde situatie

    Mandy van Diën
  • Mandy van Diën
  • Mandy van Diën
  • Mandy van Diën
  • Mandy van Diën
  • Mandy van Diën

Geldermalsen onderzoekt draagvlak 'Polenhotel'

GELDERMALSEN Waar Tiel afgelopen week landelijk in het nieuws kwam door aan te kondigen dat het aantal gehuisveste Oost-Europese arbeidsmigranten flink aan banden wordt gelegd, wordt deze week in Geldermalsen juist gekeken of er voldoende draagvlak is voor een zogenaamd Polenhotel aan de J.F. Kennedylaan. Het gebouw moet tijdelijke huisvesting bieden aan zo'n 230 personen. Directe omwonenden en naastgelegen bedrijven zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 12 april in De Pluk.

door Mandy van Diën

Circa 700 arbeidsmigranten zijn werkzaam in Geldermalsen en omgeving. Het zijn veelal Oost-Europeanen die 6 tot 18 maanden hier verblijven. Het betreft werknemers van de grote distributiecentra van Albert Heijn, Blokker en de Fruitmasters, die momenteel van en naar het werk worden vervoerd met busjes. Wegens tekort aan verblijfplaatsen wonen de arbeidsmigranten vaak met meerdere personen in woonhuizen in de woonwijken. Huizen die hierdoor niet beschikbaar zijn voor starters. Volgens Joep Thönissen, voorzitter van de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA), is er in vele gemeenten sprake van struisvogelpolitiek. Het huisvestingsprobleem wordt ontkend. VHA maakt zich sterk voor duurzame en sociaal verantwoorde huisvesting. Iets wat niet samen hangt met zware begrippen als integratie en gastarbeiders. ,,Bij een plan als dit heerst veel negatieve beeldvorming. Men is bang voor overlast en banen en woningen die worden ingepikt. Het gaat hier om arbeidsmigranten die tijdelijk komen werken en geen enkele intentie hebben om te blijven. Men werkt liever 7 dagen in de week dan 5. De diensten die zij draaien bij hun tijdelijke werkgever zijn vaak op tijdstippen dat de meeste van ons liever slapen. Ze zijn onderdeel van de nieuwe economie", aldus Thönissen.

Hij benadrukt dat de geconcentreerde woonvorm voordelen biedt. Arbeidsmigranten zijn- en voelen zich vaak niet welkom op de plaatsen waar zij verblijven. Door deze mensen samen te huisvesten wordt volgens Thönissen het sociaal aspect bevorderd en de leefbaarheid in het dorp verhoogd. Voor ondernemers ziet Thönissen kansen. ,,Als de gemeente en ontwikkelaar afstemmen dat de broodjes bij het ontbijt worden aangeleverd door de lokale bakker en de schoonmaak wordt geregeld door een lokaal schoonmaakbedrijf, worden ondernemers er op een positieve manier bij betrokken." NOG NIETS STAAT VAST De ontwikkelaar, Fresh Ideas Beheer, heeft haar eerste plan al in 2013 aangeboden aan de gemeente, die aangeeft niet negatief tegenover het initiatief te staan. Echter staat er nog niets vast. Eis van de gemeente is dat er voldoende draagkracht is vanuit de samenleving. In Geldermalsen wonen zo'n 250 arbeidsmigranten, een groep die niet tot nauwelijks overlast veroorzaakt. Mocht het plan worden gerealiseerd, heeft Fresh Ideas, tezamen met de huurder, het beheer over de locatie. Er moeten 24/7 een beheerder en een portier aanwezig zijn. De ontwikkelaar gaat kijken of de arbeidsmigranten mee kunnen draaien in de samenleving door bijvoorbeeld een lidmaatschap af te sluiten bij de tennisvereniging of door het oprichten van een voetbalteam. Leefbaar en lokaal belang West Betuwe en actiegroep "Geldermalsen zegt nee tegen azc" staan niet positief tegenover de komst van een Polenhotel. De eerste groep meent dat het vooral van economisch belang is voor uitzendbureaus. Een Polenhotel zou vergelijkbaar zijn met het plan voor een azc, wat Geldermalsen op zijn grondvesten deed schudden. Zij zouden graag zien dat werkloze herintreders meer aanspraak maken op de banen die nu worden gegund aan de Oost-Europeanen. Herintreders deze banen laten accepteren met behoud van uitkering zou volgens hen een beter plan zijn.

Het schuurt in de communicatie naar buiten. Fresh Ideas en de gemeente hebben ervoor gekozen om slechts een kleine groep mensen een uitnodiging te sturen voor de bijeenkomst. Een bewuste keuze, zegt de gemeente. Het plan bevindt zich nog in een onderzoekende fase en moet niet groter worden gemaakt dan het is. Daarbij ligt het initiatief geheel bij Fresh Ideas. De gemeente zal de ontwikkelingen in de buurgemeenten op de voet volgen. Wanneer duidelijk is welke effecten dit kan hebben binnen de gemeente, worden verdere stappen bepaald.