• @Rodirida

Geldermalsen pakt overlast Gerdina's Hof aan

GELDERMALSEN Gerdina's Hof in Geldermalsen is één van de in deze gemeente aangewezen terreinen waar het parkeren van vrachtwagens is toegestaan. Het gebruik van deze parkeerplaats leidt in toenemende mate tot overlast voor de directe woonomgeving. Het gaat dan om overlast door vrachtwagens (koelmotoren) die langdurig staan te draaien. Maar ook is er overlast van chauffeurs die vuil achterlaten in de groenvoorzieningen tussen het parkeerterrein en de erachter gelegen woningen. Al deze overlast wordt nog eens versterkt door de aanwezigheid van jongeren die hier veelvuldig luidruchtig 's avonds en 's nachts bijeenkomen.

Op aandringen van de gemeenteraad zoekt het college van burgemeester en wethouders op dit moment naar oplossingen voor het probleem. Vooruitlopende op de uitkomst daarvan wordt de parkeerplaats al fysiek afgesloten voor alle verkeer. Ter plaatste blijft er één rijstrook beschikbaar, zodat de aangrenzende bedrijven bereikbaar blijven. Voor die rijstrook geldt een parkeer- en stopverbod. Het vrachtverkeer wordt via bebording doorverwezen naar een parkeerlocatie aan de Rijnstraat. De borden worden op woensdag 18 juli geplaatst, een dag later gevolgd door de nodige fysieke maatregelen.