• IWethouder Ronald van Meygaarden

    Gemeente Geldermalsen

Geldermalsen sluit 2016 af met overschot van ruim tien miljoen

GELDERMALSEN Het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen werkt momenteel druk aan de totstandkoming van de jaarrekening over 2016. In de raadsvergadering van dinsdagavond presenteerde wethouder Ronald van Meygaarden een eerste concept waaruit blijkt dat 2016 afgesloten wordt met een overschot van ruim 8,7 miljoen.

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

Dat komt bovenop een overschot van bijna 2,5 miljoen dat in het najaar van 2016 al deels naar de reserves is gestort en deels een is gebruikt voor de herinrichting van het centrum. ,,Maar'', zo benadrukte de wethouder, ,,deze cijfers zijn nog niet definitief.'' De komende weken volgt namelijk nog de gebruikelijke accountantscontrole.

Uit de presentatie van de wethouder bleek dat de grootste meevallers in 2016 te vinden waren in de Wmo en Jeugdzorg (in totaal 1,9 miljoen) en de grondexploitatie (bijna 5,3 miljoen). Van Meygaarden liet de gemeenteraad alvast weten dat het college het overschot graag wil toevoegen aan de algemene reserve (ruim 3,4 miljoen) en aan de algemene reserve grondexploitaties (ruim 5,2 miljoen). Voordat het college het overschot daadwerkelijk een nieuwe bestemming kan geven, wordt hierover na de accountantscontrole eerst gedebatteerd in de raadscommissies. Eind juni worden de jaarrekening en het jaarverslag vervolgens behandeld in de gemeenteraad.