• BDUmedia

Geldermalsen waarschuwt winkeliers voor opening op zondag 24 december

GELDERMALSEN Het college van B en W in Geldermalsen heeft gewaarschuwd tegen de plannen van een aantal winkeliers in Geldermalsen om op zondag 24 december hun winkel te openen. Deze zondagsopenstelling is niet toegestaan, zo stelt het college. Donderdagochtend heeft het gemeentebestuur onder alle centrumwinkeliers een brief verspreid met daarin uitleg.

De Winkeltijdenwet geeft aan de gemeenteraad de bevoegdheid om in een Winkeltijdenverordening regels te stellen over koopzondagen in de gemeente. Op grond van de Winkeltijdenverordening van Geldermalsen is de koopzondag op zondag 24 december niet toegestaan. Deze verordening kent geen mogelijkheid om dit op verzoek mogelijk te maken (er is geen vrijstellings- of ontheffingsmogelijkheid). Een koopzondag op 24 december is dus in Geldermalsen verboden.

De gemeenteraad heeft op 31 oktober in meerderheid aangegeven dat de winkels in de gemeente Geldermalsen ook niet voor één keer open mogen op zondag 24 december .

Volgens een artikel in 'de Gelderlander' zou er een ontsnappingsroute gevonden zijn door een besloten sfeer te creëren. De betreffende winkeliers willen hun vaste klanten via de mail gericht uitnodigen. Daarnaast is men van plan uitnodigende flyers uit te delen. Alleen personen met een mail of flyer worden binnengelaten. Deze constructie biedt volgens de gemeente echter geen legale mogelijkheid om een winkel toch op deze zondag open te hebben: ,,Volgens de Winkeltijdenwet gaat het om 'publiek' en 'particulieren'. Daar vallen vaste klanten of klanten met een uitnodiging of flyer ook onder. Het feit dat de winkeliers niet iedereen toe willen laten maar uitsluitend personen met een vaste klantenkaart, een flyer of een uitnodiging (maakt niet uit wat) heft het verbod niet op. Zelfs wanneer men op die zondag wel in de winkel is en keuzes maakt, maar op een andere dag betaalt, is er volgens de Winkeltijdenwet sprake van een voor publiek geopende winkel op zondag."

CELSTRAF OF BOETE De winkeliers die besluiten hun plannen toch door te zetten, staat volgens de gemeente mogelijk een stevige straf te wachten: ,,Een overtreding van de Winkeltijdenwet is een economisch delict volgens de Wet economische delicten. De strafmaat kan variëren tussen hechtenis van ten hoogste 6 maanden of een geldboete van maximaal € 20.500,-. De politie of de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar kan bij het constateren van een overtreding proces-verbaal opmaken waarna het Openbaar Ministerie de zaak verder in behandeling neemt. "