• Wethouder Wiendels.

    gemeente geldermalsen

Geldermalsen werkt aan socialer gezicht

GELDERMALSEN De commissie Samenleving van de Geldermalsense gemeenteraad stond eerder deze maand in het teken van het sociale gezicht van Geldermalsen. De gemeente wil klantvriendelijker gaan werken.

Tijdens de zomervakantie is de gemeente twee keer terecht gewezen door de rechter. In beide gevallen was een burger naar de rechter gestapt uit onvrede over door de gemeente verleende zorg. Wethouder Niko Wiendels (CDA) legde hier tijdens de commissie uitvoerig verantwoording over af.

TARIEVEN De eerste rechtszaak bleek vooral procedureel technisch van aard. Maar de toelichting van Wiendels leidde wel tot een gesprek over de tarieven voor zorg. Die zijn na harde onderhandeling met de zorgaanbieders vastgesteld door de gezamenlijke gemeenten in Rivierenland. Instanties die zorg aanbieden krijgen dat tarief. ZZP'ers krijgen een iets lager tarief, omdat ze minder bureaukosten hebben. Mensen uit het sociale netwerk van een cliënt krijgen nog wat minder. Wiendels vertelde dat hij uit het veld signalen krijgt dat die tarieven 'wel een beetje wringen'. Ze zijn eigenlijk te laag voor de benodigde zorg. Het college heeft dan ook de intentie die tarieven te verhogen. Maar dat moet dan wel in regionaal verband. De wethouder gaf aan in Geldermalsen 'met lokaal maatwerk' de ergste pijn toch te willen verzachten. Daarvoor was breed draagvlak onder de partijen.

TEGEMOETKOMING GEZINSLEDEN De tweede rechtszaak ging over de vraag of gezinsleden van een cliënt ook een tegemoetkoming kunnen ontvangen. Net als andere mensen uit het sociale netwerk van een cliënt. Zij verlenen immers vaak veel en veel meer dan wat je van mensen mag verwachten. Volgens het gemeentelijk kernteam kon dat niet. Het kernteam helpt namens de gemeente met het regelen van hulp en begeleiding op het gebied van zorg en welzijn. Het zoekt samen met de cliënt naar praktische oplossingen dichtbij huis. Maar het kernteam had een tegemoetkoming aan familieleden van een cliënt afgewezen. Volgens de rechter ten onrechte. En eigenlijk had de gemeenteraad zelf al in juni besloten dat ook gezinsleden van een cliënt een vergoeding kunnen krijgen. De raad wil de regels soepeler hanteren. De wethouder gaat kijken of er cliënten zijn die ten onrechte geen of een te lage vergoeding hebben ontvangen: ,,Het gaat om 5 tot 10 gevallen." De mensen die het betreft, worden actief benaderd.

IS DIT EEN PATROON? De rechter sprak ook uit dat keukentafelgesprekken tussen een cliënt en het gemeentelijk kernteam niet altijd goed verlopen. Niko Wiendels erkende dat er door de hoge tijdsdruk fouten zijn gemaakt. Rita Boer Rookhuizen (D66) reageerde: ,,Is hier niet een patroon zichtbaar?" Een bijna-boze Wiendels antwoordde dat de rechtszaken niet meer dan incidenten betroffen. ,,Er zijn in totaal 23 bezwaarschriften ingediend op 1200 herindicaties van het kernteam; daarvan zijn er maar 15 doorgezet. Dat is nog geen 1.5%. ik ben blij met de uitspraak van de rechter, want wij leren daarvan."

Het kernteam zal een training krijgen om meer cliëntgericht te gaan werken.