• Louis van Oort

Geldermalsen wil duidelijkheid rond gebruik gemeentegrond

GELDERMALSEN Wie heeft waar gemeentegrond in gebruik? Uit onderzoek van de gemeente Geldermalsen blijkt dat veel inwoners/bedrijven gebruik maken van gemeentegrond zonder dat dit bij de gemeente geregistreerd is. Bijvoorbeeld inwoners die hun tuin hebben uitgebreid met gemeentegrond zonder hier met de gemeente duidelijke afspraken over te hebben gemaakt.

Het gemeentebestuur wil duidelijkheid scheppen in deze gebruikssituaties en afspraken rondom het gebruik schriftelijk vastleggen. Waar mogelijk wordt de gemeentegrond te koop of te huur aangeboden. Als dit niet mogelijk is, moet de grond weer in gebruik aan de gemeente worden gegeven.

Inwoners die momenteel gebruik maken van gemeentegrond ontvangen hier binnenkort een brief over. In deze brief staat aangegeven wat er aan gemeentegrond in gebruik is genomen en hoe het gebruik kan worden voortgezet. In veel gevallen zal de gemeente inwoners de mogelijkheid bieden om de grond te kopen. Als verkoop van de grond niet mogelijk is, dan wordt per situatie bekeken of verhuur van de grond mogelijk is. Als het gebruik van de grond in de ogen van de gemeente niet wenselijk is, bijvoorbeeld door de aantasting van de groenstructuur of vanwege de verkeersveiligheid, dan wordt het gebruik beëindigd.

GELIJKHEID EN DUIDELIJKHEID VOOROP Met de actualisatie van het gebruik van gemeentegrond wil Geldermalsen vooral gelijke behandeling nastreven. De voorwaarden bij verkoop en verhuur van gemeentegrond zijn voor iedereen gelijk, ook voor inwoners die nog geen gebruik maken van gemeentegrond. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om duidelijkheid te creëren in het gebruik van haar grond.

De gemeente schrijft niet iedereen tegelijk aan, maar hanteert hierin een wijkgerichte aanpak. Aanschrijvingen vinden wijk voor wijk plaats, te beginnen in Acquoy en Beesd. Dit traject start deze maand. Meer informatie over de actualisatie is terug te vinden op www.geldermalsen.nl/projecten/algemeen.