• foto Rias Immink

    foto Rias Immink

Geldermalsen wuift Miranda de Vries hartelijk uit: da's mooi

GELDERMALSEN Geldermalsen nam op de meest hartelijke wijze afscheid van burgemeester Miranda de Vries. De Vries treedt deze maand aan als de nieuwe burgemeester van Etten-Leur. Na de gebeurtenissen eind 2015 rond de geplande komst van een azc lag en ligt ze weliswaar onder vuur bij een deel van de bevolking. Voor haar afscheidreceptie afgelopen vrijdag passen echter slechts twee woorden, door De Vries zo vaak gebruikt als de gemeenteraad een belangrijk besluit had genomen: Da's mooi.

Ed Goossens (Dorpsbelangen) opende namens de raad de rij van vier sprekers. ,,We zochten zes jaar geleden een daadkrachtige, moderne burgemeester met een groot empathisch vermogen. Nu kunnen we unaniem concluderen dat dit uitstekend is gelukt. Je hebt onze gemeente mee opgebouwd tot het niveau waarop we nu staan."

Goossens benadrukte net zoals later gemeentesecretaris Jan Steurrijs, die namens de ambtelijke organisatie het woord voerde, het medeleven, het hartelijke gevoel bij trieste gebeurtenissen voor de inwoners, zoals toen er drie jongens in Beesd verongelukten of onlangs bij de mishandeling van de dominee in Rhenoy.

Wethouder Ronald van Meygaarden waardeerde het collegiale denken van de burgemeester. ,,Je hebt veel projecten mee op gestart en ook afgerond. En ook de komende jaren zullen we nog vaak aan je denken als er een project dat nu loopt, gereed is."

De wethouder had met betrekking tot het laagdrempelig denken van De Vries wel eens zijn bedenkingen. ,,De inwoner stond altijd centraal, bij het opzetten en uitwerken van ideeën. De talenten van iedereen in de Geldermalsense samenleving moesten zo optimaal worden benut. Daartoe hanteerde jij de weg van openheid en dat liep niet altijd zo respectvol, werd niet altijd goed begrepen."

BOUWMEESTER Harry de Vries, waarnemend burgemeester van Neerijnen, sprak de scheidend burgemeester namens de burgemeesterskring toe. Hij kreeg daarmee meermalen de lachers op zijn hand en balanceerde enkele keren op het randje van wat intern moet blijven. ,,Met jou verdwijnt vlak voor de gemeentelijke herindeling wel de bouwmeester van dit zo belangrijke proces."

In haar slotwoord gebruikte Miranda de Vries Jorrit Strik uit Meteren als rode draad. Deze autistische jongen, die een maag-darmziekte heeft, laat in een prachtig fotoboek zijn knuffel Happy die dingen doen die hij zelf niet meer kan. ,,De ontmoeting met Jorrit heeft mij enorm geraakt. Het is mooi te zien hoe zijn gezin met alle zorg, liefde en plezier samen een mooi leven kan leiden."

DRIE THEMA'S Haar bedankspeech bestond verder uit drie thema's: besturen, beslissen en beminnen. ,,We hebben met elkaar zes jaar keihard gewerkt. Daarbij is de burgerparticipatie tot mijn grote vreugde steeds nadrukkelijker aan de orde geweest. Besturen en beslissen bleek onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Beminnen was wel het meest bepalende onderdeel. ,,Ik heb genoten van mijn rol als burgemeester in onze samenleving. Daarbij bekruipt mij een gevoel van enorm trots zijn op de bevolking. Concluderend kan ik zeggen met een variatie op mijn toekomstige werk 'het leven is goed in het Betuwse land'.