• Foto: Louis van Oort

Geldermalsen zoekt mogelijkheden extra opvang statushouders

GELDERMALSEN Het gemeentebestuur van Geldermalsen ziet een eigen verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen rond de toestroom van vluchtelingen. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om tijdelijk meer vluchtelingen op te vangen.

In 2015 moet Geldermalsen de huisvesting regelen voor 45 statushouders. Aan deze opdracht van de landelijke overheid wordt voldaan. In de eerste helft van oktober onderzocht de gemeente de mogelijkheden voor 72-uurs noodopvang voor enkele honderden vluchtelingen. Dit bleek niet goed mogelijk. Nu onderzoekt Geldermalsen de mogelijkheden om voor een bepaalde tijd meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te vangen in tijdelijke locaties. Door deze mensen hier een onderkomen te bieden ontstaat er ruimte voor het opvangen van vluchtelingen in de grote opvangcentra in het land.

TIJDELIJKE LOCATIES ONDERZOCHT De gemeente kijkt naar mogelijkheden in eigen leegstaande panden, overlegt met de woningcorporatie en staat open voor aanbod van particulieren of ondernemers. De mogelijkheden worden op meerdere punten zorgvuldig beoordeeld zoals geschiktheid, veiligheid en inpasbaarheid in de omgeving. Het college van burgemeester en wethouders vertrouwt erop dat dit zorgvuldige proces tot enkele geschikte locaties leidt. Zodra er locaties bekend zijn worden eventuele omwonenden en andere betrokkenen geïnformeerd.

ZORGVULDIGE OPVANG Op 22 oktober verschijnt het nieuwste nummer van het magazine van de gemeente Geldermalsen; 11Centraal. In dit nummer is aandacht voor de wijze waarop in Geldermalsen vluchtelingenopvang is geregeld en wordt begeleid door onder andere Vluchtelingenwerk.