• Ronald van Meygaarden

'Gele kaart' voor wethouder

GELDERMALSEN De gemeenteraad van Geldermalsen heeft wethouder Ronald van Meygaarden afgelopen dinsdag een 'gele kaart' gegeven. Met het indienen van een Motie van Afkeuring tikte een meerderheid van de raad de wethouder op zijn vingers omdat zijn communicatie over het ECG richting de raad onvoldoende werd gevonden.

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

De Stichting ECG zou volgens afspraak verantwoordelijk zijn voor de vulling van de ruimtes in het gezondheidscentrum van De Pluk en zou tevens financieel verantwoordelijk zijn bij leegstand. Inmiddels zijn de afspraken die de stichting had met de gemeente echter ontbonden en heeft de wethouder een nieuw plan bedacht en uitgevoerd zonder de raad hierover te informeren. Edwin Loeff (VVD): ,,Wij zijn van mening dat het college buiten de kaders van de Raad handelt en hiermee haar mandaat te buiten gaat. Dat het college, ondanks harde toezeggingen van wethouder Van Meygaarden, heeft nagelaten de Gemeenteraad hierover tijdig te informeren en dat het college bij monde van wethouder Van Meygaarden de raad toch onjuist en onvolledig heeft voorgelicht.'' Of de wethouder werkelijk buiten de gestelde kaders heeft gehandeld, daar werden de raadsleden het niet helemaal over eens. Wel liet iedere fractie weten dat de gebrekkige communicatie over het onderwerp geen schoonheidsprijs verdient.

Wethouder Van Meygaarden bood in een reactie direct zijn excuses aan. ,,Ik had u moeten informeren zoals afgesproken en dat heb ik niet gedaan. Maar heb ik u bewust om de tuin willen leiden? Nee, dat wilde ik niet.'' Voor de VVD was dit excuus niet voldoende: Edwin Loeff diende een Motie van Wantrouwen in tegen de wethouder waarmee de partij de wethouder weg wilde sturen. Na een schorsing bleek dat de partij hier alleen in stond. Toch wilde een meerderheid van de raad wel een signaal afgeven. Op initiatief van D66 werd daarom een Motie van Afkeuring ingediend die een officiële waarschuwing aan de wethouder is. Deze motie werd gesteund door een meerderheid van de raad met de stemmen van PvdA, CDA, Lijst van Vrouwerff, VVD en een deel van de SGP. De gehele fractie van Dorpsbelangen en Johan van den Brink (SGP) steunden de motie niet en bleven hiermee achter de wethouder staan. Jos Rietbergen, (Leefbaar Geldermalsen) was niet aanwezig en heeft dus niet mee kunnen stemmen.

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 24 september.