• BDU Archief

Gemeente en Lingeborgh werken samen aan project biodiversiteit

GELDERMALSEN West Betuwe heeft de ambitie om biodiversiteit te vergroten. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in dorpen, in het water en in het buitengebied. Als onderdeel van deze ambitie start de gemeente samen met jongeren een bijzonder project. Dit moet zorgen voor meer variatie van planten en dieren in de leefomgeving. Op 14 mei trappen wethouder Govert van Bezooijen en de leerlingen van ORS Lingeborgh af.

Govert van Bezooijen is op 14 mei te gast bij de Lingeborgh in Geldermalsen. Hij geeft samen met de eerste klassen van het voorgezet onderwijs het startsein voor het project over biodiversiteit. De kick-off is om 9.00 uur in de aula van de school aan de Laan van Leeuwenstein 2. Vervolgens gaan de leerlingen de komende periode aan de slag. Zij ontwikkelen tijdens de lessen een plan om in hun woonomgeving de variatie van de natuur te vergroten. Op 10 juni presenteren ongeveer honderd leerlingen de resultaten aan de wethouder. De gemeente kijkt of de ideeën uitvoerbaar zijn.

NATUUR EN MILIEUEDUCATIE (NME) Educatie op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid is erg belangrijk. Het zorgt voor kennis en inzicht in deze actuele onderwerpen. Het uiteindelijke doel is het stimuleren van milieubewust gedrag. De gemeente wil naast volwassenen ook jongeren aanspreken en betrekken. Zij zijn immers de toekomst. Voor het specifieke project over biodiversiteit werkt de gemeente samen met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

De meeste biologische diversiteit is te vinden in de natuurgebieden. Het is kortweg de variatie van planten, dieren en micro-organismen in een bepaald gebied. Het wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van het ecosysteem. Een gezond systeem zorgt voor de productie van zuurstof, bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen. Dat is belangrijk voor de natuur, maar ook voor de inwoners in het gebied.

De ambitie is om in het Regio Rivierenland de biodiversiteit te vergroten buiten de natuurgebieden, namelijk in de steden, in de dorpen, in het water en in het buitengebied. Om dit te bereiken werken gemeenten, waterschappen, provincie, bedrijven en de (jonge) inwoners van Gelderland samen.