• De Plantage.

    Louis van Oort

Gemeente Geldermalsen mag meer bouwen

GELDERMALSEN De gemeente Geldermalsen mag 172 woningen meer bouwen dan eerder door de provincie was aangegeven. In plaats van 987 woningen zijn dat er blijkens de nieuwste gegevens nu 1159.

Eerder al besloot de gemeente voor statushouders 50 extra woningen te bouwen. Ook zullen er 50 sociale huurwoningen komen in de Plantage. Rest nog een aantal van 72, te verdelen volgens de inmiddels vastgestelde uitgangspunten. Woningbouw in kleine kernen, woningbouw specifiek in Beesd, het met voorrang verbeteren van de zogenaamde 'rotte plekken' en het mogelijk verplaatsen van bedrijven naar bedrijfsterreinen met bebouwing van de vrijkomende grond.

Wethouder Niko Wiendels: ,,We hebben ons over deze cijfers gebogen met het volgende resultaat. Twintig procent van de 72, veertien woningen dus, zullen komen in Geldermalsen. Beesd kan rekenen op veertig procent, 28 woningen."

Resteren in totaal nog dertig te bouwen woningen. Wiendels: ,,We kijken allereerst naar al ingediende plannen in de overige kernen. Het wordt steeds afwegen, want drie woningen per kern gemiddeld is natuurlijk niet veel. In de komende tijd zal blijken waar dit definitief gaat plaatsvinden. Een ding moet wel duidelijk zijn: plannen moeten binnen drie jaar zijn gerealiseerd."