• Sjaak Pappe, trainer van bureau Itim, bespreekt een voorbeeld uit de praktijk in Geldermalsen met de deelnemers aan de workshop 'Effectief samenwerken met andere culturen'.

    Gemeente Geldermalsen

Gemeentelijke workshop Effectief samenwerken met andere culturen

GELDERMALSEN Inwoners en professionals die te maken krijgen met mensen uit andere culturen volgden onlangs de training Effectief samenwerken met andere culturen. De gemeente Geldermalsen bood deze training gratis aan. Hulpverleners, vrijwilligers en medewerkers van de gemeente kunnen zo hun kennis over culturele verschillen vergroten en daarna toepassen in hun contacten met statushouders en andere mensen met een culturele achtergrond. In de workshop was ook aandacht voor persoonlijke culturele vaardigheden van de deelnemers. Hoe kan je die ontwikkelen en succesvol inzetten als je samenwerkt bij contacten met andere culturen? De gemeente wil de workshop jaarlijks aanbieden.

Anne-Mie van Koppen is coach bij VluchtelingenWerk. Zij begeleidt op dit moment een gezin uit Syrië en uit Eritrea met veel praktische zaken. ,,Ik volg deze training omdat ik meer wil weten over cultuurverschillen. Zo kan ik er rekening mee houden als ik contact heb met deze gezinnen."

Deelneemster Fieke Bijnagte van het vrijwilligersinitiatief 'Integreren doe je samen' loopt als taalcoach best wel tegen cultuurverschillen aan. ,,Ik merk in mijn contact met vooral statushouders wel wat er speelt. Door de workshop begrijp ik het nu beter. En verder is het natuurlijk een interessant en leuk thema om meer van te weten."

Ook verschillende medewerkers van de gemeente volgden de training, zoals Ilse van Iersel. ,,Door de workshop ben ik meer bewust geworden waarom iemand iets doet en dat de cultuur daarin heel bepalend kan zijn. Er speelt meer dan alleen wat iemand laat zien waardoor je niet te snel moet oordelen. Ik vind de workshop voor mensen die met vluchtelingen werken een must."

Integratie van statushouders

Onlangs besloot de gemeenteraad dat er extra moest worden ingezet op het bevorderen van de integratie van statushouders. Er kwam een plan met verschillende maatregelen die de gemeente, vaak in samenwerking met andere organisaties en inwonersinitiatieven gaat uitvoeren. Verantwoordelijk wethouder Niko Wiendels: ,,Onderdeel van het plan Integratie statushouders is om meer begrip te creëren voor de positie van statushouders onder onze inwoners. Het is aangetoond dat je beter gaat samenwerken en de integratie beter verloopt als je elkaars cultuur beter begrijpt. Daarom bieden we onder andere deze workshop aan. Ik ben blij met de opkomst. Er namen 35 deelnemers aan de eerste workshop deel."