• Erik van 't Woud

Gemeenten stoppen met hulpmiddelenspecialist Kersten

NEERIJNEN De gemeenten Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel (in de regio Rivierenland) en Kersten hulpmiddelenspecialist hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

Door de voortijdige beëindiging van de samenwerking kunnen de gemeenten een nieuwe procedure van inkoop starten. De gemeenten willen zo snel mogelijk een contract met een nieuwe leverancier van hulpmiddelen aangaan.

Alle inwoners die gebruikmaken van een hulpmiddel dat door Kersten is geleverd en wordt onderhouden, worden met een brief door de gemeenten geïnformeerd.

Uiteraard zal Kersten gedurende de resterende periode service en onderhoud blijven bieden.