• Op 17 februari werd de uitslag van de ingediende stemmen van inwoners bekendgemaakt.

    Sophie van Hogendorp

Gemeenteraad kent Leefbaarheidsbudget toe

GELDERMALSEN - De Geldermalsense gemeenteraad heeft vanavond in meerderheid het Leefbaarheidsbudget toegekend. Alleen de VVD-fractie stemde tegen. Frank Broedelet: ,,Het nu voorliggende raadsvoorstel is het voorlopige sluitstuk van een bizar verlopen proces.''

 

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

Het Leefbaarheidsbudget is een budget van € 100.000,- dat verdeeld zou worden over burgerinitiatieven. In totaal werden er 36 initiatieven ingediend waarop inwoners konden stemmen. Op voorhand was afgesproken dat inwoners voor 70% zouden bepalen welke initiatieven geld zouden krijgen en de gemeenteraad kon de overige 30% verdelen. Nadat inwoners gestemd hadden, besloten de fractievoorzitters echter in meerderheid om hun stemrecht op te geven.

 

De VVD had met name bezwaar over het verloop van de procedure, de veranderde regels en de niet waterdichte stemmogelijkheid. De partij stond hier echter wel alleen in. Alle andere partijen gaven weliswaar aan dat er punten voor verbetering zijn wanneer er een nieuwe ronde volgt, maar ze waren vooral erg enthousiast. Jan de Geus, D66: ,,Een heleboel enthousiaste inwoners hebben vorm gegeven aan ons plan voor de verdeling van het Leefbaarheidsbudget. Al het andere waar we het nu over hebben is intern geneuzel. Dat is juist niet de bedoeling. Geniet vooral van dat feestje. Andere zaken komen aan bod tijdens de evaluatie.''

 

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 5 maart.