• J.C. van Tuil

Genealogische dag bij Regionaal Archief Rivierenland

TIEL Op zaterdag 21 november wordt bij het Regionaal Archief Rivierenland aan de J.S. de Jongplein 3 te Tiel van 10.00 tot 16.00 uur een genealogische dag gehouden met tal van activiteiten rondom stamboomonderzoek en een poging om een record aantal namen uit bevolkingsregisters vast te leggen. Tevens worden de eerste resultaten van een project om bevolkingsregisters op naam toegankelijke te maken gepresenteerd. Iedereen is welkom.

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is vorig jaar een project gestart om via crowdsourcing alle bevolkingsregisters van het werkgebied boven de Waal uit de periode ca. 1820-1940 op naam te indexeren. De registers waren eerder grotendeels gescand en stonden al op de website van de dienst, maar het indexeren moest nog gebeuren.

Voor het indexeren van de registers van boven de Waal wordt gebruik gemaakt van de website www.velehanden.nl. Vrijwilligers uit het hele land helpen bij het ontsluiten van de 650 registers van 21 (voormalige) gemeenten met naar schatting ongeveer 1,1 miljoen namen.De namen van de eerste acht gemeenten die volledig zijn bewerkt zijn inmiddels geconverteerd uit Vele Handen naar de website van het RAR. Het betreft de ruim 300.000 namen uit de bevolkingsregisters van de gemeenten Tiel, Beusichem, Dodewaard, Echteld, IJzendoorn, Kesteren, Varik en Waardenburg.

De dag is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in stamboomonderzoek in het rivierengebied. Er worden die dag onder meer workshops gegeven in het lezen van oud-schrift (toegespitst op 19e -eeuwse bronnen), genealogie voor beginners, het gebruik van de nieuwe website en voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen die willen gaan deelnemen aan ons project. Verder worden rondleidingen gegeven door het gebouw en verkoopt het RAR tegen zeer aantrekkelijke prijzen dubbele genealogische en historische publicaties.

Die dag zijn onder meer stands aanwezig van organisatie die zich bezich houden met genealogie (stamboomonderzoek) zoals de de Afdeling Betuwe van de Nederlandsche Genealogische Vereniging, de Historische Kring Kesteren en Omgeving (Datema Instituut) om voorlichting te geven over genealogisch onderzoek in de streek. Verder is er volop gelegenheid voor deelnemers aan het Vele Handenproject en andere genealogische belangstellenden om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

Verder staan er die dag enkele tientallen computers gereed om een recordinvoer voor het Vele Handenproject te realiseren. Iedereen wordt opgeroepen om die dag namen te komen invoeren. Ervaring met het project is niet noodzakelijk. Professionele begeleiders staan klaar om instructie te geven en de helpende hand te bieden. Zo wordt geprobeerd de eindsprint van het project te stimuleren, zodat de resterende 18% van de namen snel wordt ingevoerd en voor iedereen beschikbaar komt. Voor de harde werkers die die dag gegevens in komen voeren zal voorzien worden in een lunch.

Aanmelding vooraf is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Aanmelden: 0344-612230, info@regionaalarchiefrivierenland.nl.

Foto's: Foto van de officiële start van het project in juli 2014. Op het scherm is bevolkingskaart te zien van het gezin van de familie Govers. Een van de kinderen is de latere couturier Frank Govers.

Vrijwilligers bekijken tijdens de officiële start van het project in juli 2014 een aantal originele bevolkingsregisters.