• gemeente West Betuwe
  • gemeente West Betuwe

Geslaagde kennismakingsavond wijk- en dorpsraden

HAAFTEN Op 19 maart vond er in de Burcht van Haeften een uiterst geslaagde kennismakingsavond plaats voor alle wijk- en dorpsraden in de gemeente West Betuwe. Zij maakten kennis met de leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de gebiedsmakelaars van West Betuwe en gingen met elkaar in gesprek over de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente West Betuwe.

De wijk- en dorpsraden gaven een pitch, waarin zij vertelden over hoe zij in hun kern de leefbaarheid (willen) behouden en vergroten en hoe ze daarbij eventueel de hulp van de gemeente kunnen gebruiken. Voor en na de pitches was er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Elke wijk- en dorpsraad had een eigen statafel, waar zij hun kern presenteerde. Een mooie gelegenheid om de wijk- en dorpsraden beter te leren kennen en ervaring uit te wisselen over de leefbaarheid binnen de dorpen.

Wethouder van Stappershoef gaf ook een pitch. Hij heeft leefbaarheid en gebiedsgericht werken in zijn portefeuille en gaf uitleg hoe de gemeente gebiedsgericht wil werken. De gemeente is ingedeeld in vijf werkgebieden met een vaste gebiedsmakelaar en een gebiedswethouder. Hij stelde ook de gebiedsmakelaars van de gemeente voor. Inwoners kunnen bij hen terecht met ideeën om de leefbaarheid in hun dorp te vergroten. Wethouder van Stappershoef: ,,Dit is de eerste keer dat wijk- en dorpsraden bijeenkomen, een unieke gebeurtenis. Geweldig om te zien hoeveel passie en enthousiasme er heerst en hoe actief er deze avond al kennis wordt gedeeld. Leefbaarheid leeft in West Betuwe en die energie moeten we vasthouden met elkaar.''