Geslaagde marktdag in Beesd

BEESD Afgelopen zaterdag organiseerde de Protestante Gemeente Beesd de tweejaarlijkse marktdag rondom de stompe toren. Het was een geslaagde dag met droog weer, veel bezoekers en een opbrengst van 14.500 euro. Deze opbrengst komt volledig ten goede aan het restauratiefonds van de St. Pieterskerk te Beesd. Tijdens deze dag waren er diverse verlotingen. De superronde op het rad met als hoofdprijs de wasmachine viel op lotnummer 120 van Serie H (roze lot). De koelkast viel op het entreelotnummer 1424. De bezoekers met lotnummer 120 en entreenummer 1424 kunnen contact opnemen met Teunis van Bruggen, 06-51672072.