• Waterschap Rivierenland

In gesprek met het Waterschap over wateroverlast

GELDERMALSEN Op vrijdag 25 november staat op de weekmarkt in Geldermalsen de opvallende blauwe caravan van Waterschap Rivierenland. De medewerkers van het waterschap gaan daarin graag met bezoekers het gesprek aan over wateroverlast. Afgelopen jaar is er in diverse gemeenten flinke wateroverlast geweest door de piekbuien. Wie wel eens hinder van water in tuin, huis of toebehoren heeft als gevolg van een hevige piekbui en al maatregelen neemt om eventuele wateroverlast te beperken is welkom in de blauwe caravan.

Door middel van een enquête bevragen de medewerkers van het Waterschap inwoners kort over hun kijk en beleving op het onderwerp wateroverlast. De uitkomst van de steekproef wordt gebruikt om de communicatie inwoners beter over wateroverlast te informeren. Met het uiteindelijke doel om het waterbewustzijn van inwoners te vergroten.

Door de klimaatveranderingen krijgen we steeds extremere piekbuien. Samen met diverse gemeenten kijkt het waterschap welke maatregelen te nemen zijn om de gevolgen van hevige piekbuien te beperken. En het watersysteem meer klimaatbestendig te maken, zodat eventuele wateroverlast beperkt wordt. Zo wordt met waterberging extra ruimte gemaakt om piekbuien op te vangen, worden sloten verbreed en wordt gebaggerd.