• Martine Eerelman

Gesprekstafels Geldermalsen afgerond

GELDERMALSEN De gesprektafels in de gemeente Geldermalsen zijn 30 mei afgerond in Deil. In totaal waren er vijf avonden. Naast Deil ook in Beesd, Geldermalsen, Meteren en Tricht. Bijna 250 belangstellenden spraken met elkaar over hoe het nu verder moet. Aanleiding was de ruw onderbroken raadsvergadering in december vorig jaar. Daar stond het voorstel voor een asielzoekerscentrum op de agenda. Een plan dat van tafel is. De avonden met de gesprektafels gingen er gelukkig veel rustiger aan toe.

Aan iedere tafel zat een klein groepje van circa zes inwoners. Mensen die elkaar soms wel kenden en soms niet. Ze spraken met elkaar en luisterden naar elkaar. Soms liepen de ideeën, gevoelens en meningen ver uit elkaar. Mensen respecteerden elkaars verschillen in standpunten.

Onder leiding van een gesprekleider spraken inwoners met elkaar over van alles. Het ging veel over hoe het vertrouwen van inwoners in de gemeente hersteld kan worden. En over hoe inwoners denken over vluchtelingenopvang.

Raadsleden en burgemeester en wethouders schoven aan om te luisteren. Soms waren ze ook aan het woord. Meestal om een vraag te beantwoorden.

Na afloop vulden de aanwezigen op kaartjes hun belangrijkste reacties in. De informatie van deze kaartjes is samengevoegd in een verslag. Deze verslagen staan op www.geldermalsen.nl/vluchteling. Het verslag van Deil wordt later toegevoegd.

Op 29 juni is er een extra raadsvergadering, over de bijdrage die Geldermalsen kan leveren aan de vluchtelingenproblematiek. Het college van B en W doet geen voorstel aan de raad. Dit is eerder afgesproken in de raad van 26 januari. Het college zorgt alleen voor een informatienotitie met onder andere een terugblik op de avonden met gesprektafels. De raad pakt zijn democratische rol weer op. De meningen zijn in beeld. Het is aan de gemeenteraad om het vervolg richting te geven.