• Bets Mulder en Francine Leenhouts in de 'toko' aan de Rijnstraat

    Francine Leenhouts
  • Francine Leenhouts

    Francine Leenhouts
  • Bets Mulder en Francine Leenhouts ontvingen vorige week hun certificaat als Schuldhulpmaatje

    Francine Leenhouts

'Geven is gewoon fijn, ook het geven van een prettig gevoel'

SERIE: Bijzondere dorpsgenoten

Op een dag bracht Francine Leenhouts wat spullen bij de Stichting Help Elkaar. Spullen die je normaal misschien weg zou gooien, maar waar je sommige mensen ook nog heel gelukkig mee kan maken. Een mooi en klein gebaar, maar deze daad opende voor haar persoonlijk een nieuwe wereld. Ze was al vrijwilliger bij diverse verenigingen en betrokken bij verschillende initiatieven, maar deze stichting maakte meer in haar los.

door Jeroen Wijngaard

Stichting Help Elkaar De stichting, gevestigd aan de Rijnstraat in Geldermalsen, geeft gratis spullen uit aan mensen die rond de armoedegrens leven, waaronder kleding, klein huisraad, meubels en andere goederen. Dit zijn meestal mensen die geen reguliere hulp krijgen of soms verdrinken in de door regelzucht gecontroleerde wereld van hulpinstanties. De deur in de Rijnstraat staat voor iedereen open, voor gratis goederen maar ook voor een goed gesprek en antwoorden op andere hulpvragen. De stichting werkt, waar mogelijk, nauw samen met de stichting Integreren doe je Samen, die ook in het pand aan de Rijnstraat is gevestigd. Hierdoor ontstaat er een levendige locatie voor mensen die het financieel moeilijk hebben maar ook voor mensen die een nieuwe start maken, gevlucht uit een ander land en op zoek naar een veiliger bestaan.

GROOT VRIJWILLIGERSHART Waar de initiatiefneemster Bets Mulder de organisatie nog runde vanuit haar eigen woning is er nu een professioneel pand met magazijn en diverse ruimtes voor de verschillende organisaties. Tijdens de openingsuren draagt ook Francine haar steentje bij. Met ruime ervaring in de horeca en een groot vrijwilligershart hoopt zij de stichting nog beter te organiseren. Door het regelen van subsidies, samenwerking te zoeken met andere instanties en het op de kaart zetten van de stichting. Maar vooral zorgen voor de mensen die aanspraak maken op de geboden hulp, zorgen voor een luisterend oor en waar nodig verder helpen.

SOCIAAL ISOLEMENT ,,Mensen die het moeilijk hebben, lopen daar vaak niet mee te koop. Ze schamen zich voor hun situatie en durven vaak niet om hulp te vragen. Mensen die hun baan verliezen, arbeidsongeschikt raken of door andere tegenslagen lastiger meekomen in de maatschappij. Het risico om ook op sociaal vlak in een isolement te raken ligt op de loer. Hoe mooi is het om deze mensen weer te zien groeien, als bijvoorbeeld vrijwilliger of omdat ze gewoon hun verhaal kwijt kunnen", vertelt Francine.

Mensen die het pand aan de Rijnstraat in lopen worden geholpen doordat ze worden voorzien van spullen, maar worden ook opgevangen en voelen zich gesteund door lotgenoten. Francine probeert ze ook bij andere initiatieven te betrekken en gebruik te maken van hun kwaliteiten. Ze zorgt graag voor anderen maar geniet er ook van zodra ze mensen weer zelfstandig ziet groeien. Machteloze mensen die weer wat energie krijgen, hun hart openstellen en weer actief deel gaan nemen aan de maatschappij. Mensen die vanuit hun cultuur niet gewend zijn om vrijwilligerswerk te doen, maar zich toch kosteloos inzetten voor hun medemens. Vrijwilligerswerk levert je altijd wat op, geeft energie en zorgt voor een goed gevoel. Het gevoel iets te kunnen betekenen voor anderen.

Bijzondere aandacht binnen de stichting gaat naar kinderen, daar ze het belangrijk vinden dat ieder kind de kans krijgt om zoveel mogelijk mee te doen met leeftijdsgenoten. Nog meer samenwerking met andere instanties is een speerpunt.

GEVEN IS FIJN Met de stichting wordt tevens een bijdrage geleverd aan een circulaire economie. Spullen worden niet zomaar weggegooid, maar krijgen een tweede leven. Spullen die over blijven na een eerste selectie worden gescheiden en op een verantwoorde wijze afgevoerd of gedoneerd aan zusterinstellingen. De stichting krijgt steun van de gemeente voor wat betreft onder andere de huisvesting en daar zijn ze zeer blij mee. Help Elkaar is groter dan alleen Geldermalsen en als er hulpvragen zijn uit omliggende gemeenten wordt hieraan meegewerkt.

Via een besloten groep op Facebook kunnen mensen reageren op spullen die ter plekke door vrijwilligers worden uitgezocht en gesorteerd. De groep is besloten om een eerlijke beoordeling te kunnen maken of iemand wel echt hulpbehoevend is en privacy zoveel mogelijk te garanderen. Spullen worden ook weer gedeeld met de andere organisatie in het pand, wat inmiddels al goed kan doorgaan voor een serieus winkelpand. Alles wordt kosteloos meegegeven aan die mensen die het hard nodig hebben. ,,Misbruik zal er vast wel gemaakt worden, maar niet alles valt te controleren. Die kans bestaat altijd, maar we doen ons best de spullen bij de juiste personen terecht te laten komen. We controleren bijvoorbeeld actief Marktplaats of spullen niet opnieuw worden aangeboden", zegt Francine over mogelijk misbruik. Over haar drijfveer zegt ze: ,,Geven is gewoon fijn, dan heb ik het niet alleen over spullen, maar ook het geven van een prettig gevoel. Mensen zich weer even beter laten voelen, een dag met minder zorgen."

SAMEN DOEN Vanuit haar geloof en opvoeding heeft ze het vrijwilligerswerk meegekregen. Francine geeft aan dat iedereen er mag zijn, ertoe doet. Ongeacht geloof of afkomst, iedereen verdiend onze aandacht. Mensen die het even minder hebben moeten we steunen maar we moeten ook zorgen voor de mensen in onze omgeving zoals je buren en familie. Het geeft energie om iets goeds te kunnen doen voor een ander. Ze hoopt deze ondervinding ook door te mogen geven aan haar kinderen en haar omgeving. Samen werken aan een betere plek om te wonen en te leven. Iedereen telt mee en iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. We zijn vaak druk met onze persoonlijke zaken, maar we mogen elkaar niet vergeten, we moeten het samen doen. En als daarbij hulp nodig is mogen we op Francine, Help Elkaar en allerlei andere mooie initiatieven rekenen.

Meer info: www.stichtinghelpelkaar.nl

Rijnstraat 64 Geldermalsen.