• De Lingeborgh

Gezamenlijke aanpak geweld, pesten, drugs, diefstal, wapenbezit en vuurwerk op school

GELDERMALSEN Hoe moet op de middelbare school worden omgegaan met met geweld, intimideren, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit en vuurwerk. Het gemeentebestuur van West Betuwe, politie en de directie van de Stichting ORS Lek en Linge, locatie 'de Lingeborgh' Geldermalsen tekenen woensdag 17 juli het Convenant Veilige School.

Scholen zijn een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. Natuurlijk wil de school graag dat de leeromgeving veilig is, waar scholieren en docenten zich op hun gemak voelen en waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Toch verloopt het niet altijd probleemloos en is er soms sprake van grensoverschrijdend gedrag. Om in dergelijke situaties planmatig, verstandig, eenduidig en consequent te kunnen handelen is een houvast belangrijk.

 

BREDE SAMENWERKING De gemeenten Tiel, Zaltbommel, Culemborg, West Betuwe, Neder Betuwe, Halt Oost Nederland, Openbaar Ministerie Oost Nederland, de Politie en het voortgezet onderwijs in deze regio hebben gezamenlijk een Convenant Veilige School De Waarden opgesteld. De algemene doelstellingen zoals die in dit convenant zijn geformuleerd zijn concreet uitgewerkt in een handelingsprotocol. Een belangrijke stap in het bevorderen van de veiligheid in en om de voortgezet onderwijs scholen en ROC's binnen de deelnemende gemeenten.PRAKTISCHE AFSPRAKEN  Het protocol bevat onder meer afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweld, intimideren, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit en vuurwerk. Verder geeft het aan wat je kunt doen bij grensoverschrijdend gedrag. Het betreft hier algemene uitgangspunten waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Ook wordt een richtlijn geboden met betrekking tot de inschakeling van politie, Openbaar Ministerie, de Jeugdgezondheidszorg, de afdeling leerplicht of andere relevante organisaties.

Na het nodige voorbereidende overleg is het nu zover dat ook scholengemeenschap 'de Lingeborgh' in Geldermalsen zich formeel gaat aansluiten. Ondertekening van het convenant vindt plaats op woensdag 17 juli, om 15.00 uur, in het gemeentehuis West Betuwe, Kuipershof 2, Geldermalsen. Ondertekenaars zijn namen gemeente West Betuwe loco-burgemeester wethouder Ton van Maanen, namens scholengemeenschap 'de Lingeborgh' directeur Ronald van der Vlies en namens Politieteam De Waarden teamchef Elise Meier