• Wethouder Niko Wiendels hoort positieve geluiden van de deelnemende nieuwe inwoners.

    Mandy van Diën

Gezamenlijke aanpak statushouders in Geldermalsen werkt

GELDERMALSEN De gemeente Geldermalsen is tevreden over de integratie en huisvesting van statushouders. Het aantal statushouders dat de gemeente in 2017 moest huisvesten, is gehaald. De verwachting is dat de huisvesting voor het eerste halfjaar in 2018 (twintig) ook gaat lukken.

Sinds september 2017 doen 24 statushouders die nog maar kort in Geldermalsen wonen mee aan het project 'Samen aan de slag met statushouders' van de gemeente Geldermalsen. Statushouders die moeten inburgeren, werken meteen ook aan participatie, het vinden van werk en het leren van de Nederlandse taal. In het project werkt de gemeente nauw samen met een kerngroep. In deze kerngroep zitten Werkzaak Rivierenland, VluchtelingenWerk, Welzijn West Betuwe. Daarnaast zijn Integreren doe je samen!, Mozaïek Welzijn, GGD, Bibliotheek Rivierenland en Vita Run actief in het project.

De samenwerkende organisaties begeleiden de statushouders gedurende 18 maanden intensief bij de integratie in hun directe omgeving. Het doel is dat de statushouders na 18 maanden tenminste 28 uur per week participeren in een Nederlandstalige omgeving. Iedereen in dit project zet de eerste stappen bij een lokale organisatie waar ze de taal leren, (werk)ervaring opdoen en een netwerk opbouwen. Uiteindelijk zijn betaald werk en het beheersen van de Nederlandse taal de belangrijkste doelen. Voorlopig is de aanpak nog een pilot.

MAATWERK Voor iedere statushouder is de begeleiding en aanpak anders. Zo helpt een statushouder mee in een garage om de taal en vaktermen te leren. Een analfabeet doet vrijwilligerswerk om allereerst de Nederlandse taal te leren en een andere statushouder legt met een vrijwilliger contact in de buurt. Bij anderen wordt samen met verenigingen en vrijwilligersorganisaties gewerkt aan een toekomstig beroepsprofiel. Bijvoorbeeld in de agrarische sector, leraar in het bewegingsonderwijs of een baan als chauffeur. Ook is er een Eritrese statushouder via de GGD opgeleid als sleutelpersoon. Zij gaat mee naar de huisarts en leert de Eritrese statushouders hoe de gezondheidszorg werkt in Nederland.

VEEL MEDEWERKING Verantwoordelijk wethouder Niko Wiendels hoort positieve geluiden van de deelnemende nieuwe inwoners. ,,De statushouders zijn verheugd met de intensieve begeleiding en aandacht die zij krijgen. Ze werken goed mee en komen afspraken na. Soms stellen we verwachtingen bij. Bijvoorbeeld omdat een statushouder niet zonder meer het oude beroep in Nederland weer kan oppakken. Deze aanpak vraagt intensieve begeleiding en bereidwillige organisaties en instanties die statushouders een stageplek of werk willen aanbieden."

ALLERLEI ACTIVITEITEN De organisaties begeleiden de statushouders op verschillende manieren. Een kerngroep met Werkzaak, Welzijn West Betuwe en VluchtelingenWerk brengt de mogelijkheden en kansen van de statushouder in beeld.,De overige organisaties zorgen voor optimale randvoorwaarden. Zo heeft de bibliotheek boeken in de taal van de statushouders aangeschaft om zo de gang naar de bibliotheek en het lezen te bevorderen. Daarnaast ontwikkelt de bibliotheek samen met VluchtelingenWerk, Mozaïek Welzijn en Integreren doe je samen! een cursus om de statushouder digitaal vaardig te maken.

Integreren doe je samen! organiseert activiteiten zoals een Sinterklaasfeest voor kinderen, een filmavond en napraten in De Pluk, zwemvaardigheid voor volwassen statushouders en fietslessen voor vrouwen. Mozaïek Welzijn benadert buren van statushouders met de vraag of zij een rol kunnen vervullen bij de integratie van hun nieuwe buren en Vita Run organiseert elke week een hardlooptraining voor vrouwen van niet-westerse komaf.