• Wethouder Wiendels.

    gemeente geldermalsen

Gezin met zes statushouders naar Tricht

TRICHT Aan de Raamweg in Tricht wordt een gezin bestaande uit zes statushouders gevestigd. Wethouder Niko Wiendels: ,,Eigenlijk heeft Tricht enorme mazzel gehad dat ze krijgen wat ze willen."

Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

In eerste instantie zouden er drie mannelijke statushouders naar de Raamweg komen. Dit maakte in Tricht de nodige emoties los. Niet omdat de bewoners van de Raamweg geen statushouders in hun buurt willen, maar omdat de woning volgens hen veel meer geschikt is voor een gezin dan voor drie alleenstaande mannen. En nu komt er ook een gezin. Niet omdat de gemeente tegemoet wil komen aan de inwoners, maar omdat het voor nu beter uitkwam. Theo Nout, woordvoerder namens bewoners van de Raamweg: ,,We zijn tevreden met de oplossing voor Raamweg. Maar ook op andere plekken moeten oplossingen komen. Als de wethouder zo doorgaat, voorzie ik nog veel discussie en problemen."

'Informatieavonden voor Tricht waren uitzondering'

DESINTERESSE Om verschillende redenen vonden de inwoners van de Raamweg het geen goed idee als er drie mannelijke statushouders in hun straat zouden komen wonen. Nout: ,,In de directe omgeving zijn twintig huishoudens, waarvan dertien gezinnen met jonge kinderen. Aan de voorkant van het huis is een speeltuin, aan de achterkant een peuteropvang. Er zijn geen voorzieningen op korte afstand. Wij vinden dit geen plek om drie mannen te huisvesten. Niet omdat we tegen statushouders zijn, maar omdat een gezin beter in de buurt zou passen."

Een gebrek aan kennis speelde de bewoners ook parten. ,,De enigen die direct met statushouders te maken hadden gehad, waren mensen die vanuit Zoetermeer naar Tricht zijn verhuisd. In Zoetermeer werden naast hun huis zeven minderjarige statushouders geplaatst. Deze jongeren hebben hen letterlijk weggepest waardoor ze naar Tricht verhuisden. Dat is geen goede basis."

Dit werd besproken in een gesprek met KleurrijkWonen. De woningbouwvereniging initieerde vervolgens een bijeenkomst op het gemeentehuis die vijf dagen later, op 17 november, plaats zou vinden. Ook wethouder Niko Wiendels was hierbij aanwezig. Nout: ,,Hier mochten we onze zorgen, vragen en ideeën neerleggen. Op zich was het een prettige bijeenkomst, maar de wethouder zat er ongeïnteresseerd bij. We voelden ons hierdoor niet serieus genomen. Als je zo'n bijeenkomst organiseert, luister dan ook en doe iets met de input die je krijgt."

Wiendels: ,,Dat ik ongeïnteresseerd zou zijn, kreeg ik die avond ook te horen. Dit was uiteraard niet mijn bedoeling. Ik heb de voorstellen die gedaan zijn een beetje afgezwakt omdat ik geen valse verwachtingen wilde wekken. Dat was geen desinteresse."

NIET SERIEUS GENOMEN Na de bijeenkomst werd afgesproken dat de gemeente geen actie zou ondernemen voor ze bij de inwoners terug zou komen met meer informatie en dat er een verslag van de avond naar de aanwezigen gestuurd zou worden. Na twaalf dagen was er nog geen gespreksverslag en besloten de bewoners van de Raamweg hun stem te laten horen in de vergadering van de commissie Samenleving. De insteek van het verhaal: we proberen samen een probleem op te lossen, maar wij hebben het gevoel dat we niet serieus worden genomen. ,,Waar eerst haast gemaakt leek te worden, door heel snel een bijeenkomst te organiseren, moesten we nu bijna twee weken wachten. We wisten eigenlijk nog niets, terwijl het onderwerp ons dagelijks bezighield."

Verschillende commissieleden reageerden verbaasd op het verhaal van Nout en riepen de wethouder op voort te maken of in elk geval duidelijk te laten weten wanneer er meer informatie zou komen. Afgelopen dinsdag, 13 december, kwam die informatie dan eindelijk. In een bijeenkomst maakte de wethouder bekend een wisseling door te voeren. Een gezin met vier kinderen dat een woning op de Klepel zou krijgen, komt naar de Raamweg. De drie mannen gaan naar de Klepel. Maar, zo benadrukt Wiendels, dit doet de gemeente niet om de inwoners uit Tricht tegemoet te komen. ,,Twee van de vrouwen uit het gezin zijn gebonden aan een rolstoel. Kostentechnisch was het interessanter hen te huisvesten aan de Raamweg omdat daar minder aanpassingen nodig zijn. Daarom wisselen we. Als dit niet nodig was, waren die drie mannen gewoon naar de Raamweg gekomen."

'FANTASTISCH GECOMMUNICEERD' En hoe zit het met de gebrekkige communicatie? Nout vindt dat de gemeente duidelijker moet communiceren. Wiendels geeft aan in het vervolg concreter zijn. Maar verder ziet de wethouder geen probleem. ,,Ik denk dat wij het niet beter hadden kunnen doen. In ruim een maand zijn de bewoners drie keer bijgepraat. Volgens mij hebben we wat dat betreft fantastisch gecommuniceerd."

Overigens laat de wethouder weten dat het geen gewoonte wordt om omwonenden bij te praten als er statushouders worden gehuisvest. ,,Dit was een uitzondering. Het is niet gebruikelijk om met omwonenden in gesprek te gaan als er nieuwe huurders worden aangewezen. Ook bij de Klepel, waar de drie mannelijke statushouders heen gaan, gaan we dit niet doen."