Glasvezel binnenkort ook in buitengebied gemeenten

GELDERMALSEN Het buitengebied van Geldermalsen en Neerijnen krijgt binnen afzienbare tijd snel internet wanneer het glasvezelproject slaagt van de tien samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland. Maar het kan zijn dat de gemeenten zelf geld moeten meebetalen wanneer grote kabelaars erin wensen te investeren.

Op zich is dat geen probleem: wanneer je de constructie rond krijgt waarbij je de glasvezelkabels hebt aangemerkt als een nutsvoorziening, betalen uiteindelijk de gebruikers mee. Net zoals ze nu worden aangeslagen voor gebruik van riolering bijvoorbeeld. Uitgangspunt van de regiobestuurders was om snel internet als nutsvoorziening te behandelen. En zelfs om uit te zoeken hoe die investering zelf betalen financieel zou uitpakken. Nu is toch voor samenwerking met marktpartijen gekozen, want die blijken geïnteresseerd.

Regio Rivierenland heeft namens de gemeenten gesproken met marktpartijen als Ziggo en KPN, die volgens de informatienotitie die de Regio onlangs aanbood aan gemeenteraden, ook al offertes hebben gedaan. Net als enkele andere kabelaars, die echter volgens de notitie geen sluitende of duidelijke offerte konden doen.

KOPER Kern van het glasvezelproject, dat in 2014 begon, is dat nu wordt gefocust op de gebieden waar alleen nog koperen telefoonkabels lopen en geen glasvezel is neergelegd. Meestal is dat buiten dorpen of steden, want glasvezel in stedelijke gebieden aanleggen is immers winstgevender en goedkoper. Wordt daar glasvezel aangelegd, en dat kan een kabel zijn naar één adres, dan is mee-investeren door gemeenten zelfs toegestaan door de Europese Commissie. Want dergelijke acties worden al snel gezien als staatssteun aan bedrijven, en dat is verboden. Duidelijk uit de voorbereiding door de Regio is wel geworden, dat in het buitengebied ieder adres glasvezel moet gaan krijgen, ook de plekken waar al internet ligt dat als 'snel, maar via de koperkabel' wordt aangemerkt. Dat blijkt goedkoper dan adressen overslaan.

UITVOERING De komende twee maanden worden voornemens, plannen en offertes van gemeenten en kabelaars omgezet tot een uitvoerbaar plan met enkele alternatieve oplossingen. Wethouders en raadsleden worden 30 mei geïnformeerd over de mogelijkheden, waarna er bestuurlijke beslissingen moeten worden genomen. Dat kan betekenen dat Geldermalsen en Neerijnen gaan meebetalen aan de aanleg, maar het hoeft niet, stelt een woordvoerder namens de Regio. Al geven de reacties van de kabelaars wél weer dat ze met de gemeenten willen sámenwerken, en dat woord gaat meestal over geld.

Hij gaat er voorlopig nog van uit dat de daadwerkelijke aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied eind dit jaar kan beginnen. Dat zal dan overigens eerst in de Bommelerwaard gebeuren, het gebied dat zich al in 2015 aanbood als proefregio.