• Louis van Oort

GNL - Hoe zit dat precies?

GELDERMALSEN Onlangs is melding gemaakt van de start van een informatie- en consultatieproces met betrekking tot de mogelijke fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Gemeente Geldermalsen heeft allerlei toelichtende stukken geplaatst op haar website www.geldermalsen.nl/GNL Hiertoe behoort ook een handig overzicht van vragen en antwoorden 'GNL - Hoe zit dat precies?'

Waarschijnlijk nog deze week ontvangen circa 900 volstrekt willekeurig gekozen inwoners van 18 jaar en ouder een uitnodiging om deel te nemen aan één van vier in juni te organiseren burgeravonden rond dit thema. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen en toch zijn of haar mening kenbaar wil maken, kan hiervoor gebruik maken van de aloude brief richting gemeentebestuur of een e-mail aan communicatie@geldermalsen.nl . Daarnaast organiseert de gemeente een speciale chatsessie met de gemeenteraad op dinsdagavond 21 juni. Hierover later meer informatie.

Het proces van informeren en consulteren loopt tot 1 juli. Daarna worden alle ontvangen reacties verwerkt om ze vervolgens aan te bieden aan de gemeenteraad die in september een besluit zal nemen.