• Arthur Hanselman
  • Martine Eerelman
  • Martine Eerelman
  • Martine Eerelman
  • Martine Eerelman
  • Martine Eerelman
  • Martine Eerelman

Goede oogst op cultuuravond Geldermalsen

GELDERMALSEN Ruim vijftig belangstellenden en betrokkenen spraken dinsdagavond 24 mei in de Pluk in Geldermalsen over kunst en cultuur in de gemeente Geldermalsen. De sfeer in de Pluk was positief en energiek, hetgeen al meteen tot de nodige bruikbare ideeën leidde.

door Martine Eerelman

Deze avond was een zogeheten beeldvormende sessie voor de gemeenteraad, waarbij allerlei betrokkenen - zoals verenigingen, kunstenaars, erfgoedinstanties, koren en (muziek)docenten - waren uitgenodigd. Wethouder Niko Wiendels: ,,Cultuur zit in de mens. Hoewel er al heel veel gebeurt in Geldermalsen is in onze gemeente een nieuwe cultuurnota nodig. We moeten behouden wat we hebben, maar ook vernieuwen en verbinden. We willen hier als college ook geld voor uittrekken, als hier mooie nieuwe ideeën voor zijn."

,,In dit traject wil de gemeente bewoners en andere betrokkenen om hun inbreng vragen en elkaar inspireren", ging hij verder. ,,Er zal dan ook in het najaar worden gevraagd om met de totstandkoming van de cultuurnota mee te denken en dergelijke avonden bijvoorbeeld eens per jaar te organiseren, zodat mensen elkaar kunnen inspireren op cultureel gebied."

FRISSE IDEEËN Met die inspiratie zat het dinsdagavond wel goed. De avond begon met live muziek van de gelegenheidsband Kunst, Cultuur en Erfgoed en een culturele quiz. Daarna verdeelden de aanwezigen zich over culturele onderwerpen die uit de groep zelf waren opgekomen, waaronder: erfgoed, cultuur in het onderwijs, festivals, monumenten, ideeën voor een kunstcollectief in een nieuwe huisvesting en meer samenhang in de programmering.

Tijdens het brainstormen kwamen meteen al veel concrete frisse ideeën naar boven: een erfgoed-app, een culturele week met activiteiten in de elf dorpen, een havenconcert, een oogstfestival of meer gecombineerde fietsroutes met aandacht voor historie en kunst. Maar er werd ook nagedacht over nieuwe samenwerkingsverbanden; combinaties met toerisme en recreatie en met de ruimtelijke omgeving.

De Linge kwam in vrijwel alle groepen terug, als inspiratiebron en verbindende factor. Ook over de rol van de gemeente werd gepraat. Zij kan wellicht intermediair zijn, sneller faciliteren op het gebied van vergunningen en een culturele jaaragenda maken.