Gomarus scholengemeenschap besluit een nevenvestiging in Zaltbommel te realiseren

GORINCHEM Het bestuur van de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchemheeft in de afgelopen maanden de haalbaarheid van een nevenvestiging in Zaltbommel onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten om een nevenvestiging te realiseren. Hiermee wordt op termijn een grote wens van ouders en leerlingen werkelijkheid. Leerlingen reizen nu vaak meer dan twee uur per dag om de school in Gorinchem te bezoeken.

De beoogde nevenvestiging is een onderbouwlocatie voor vmbo basis en kader (leerjaar 1 & 2) en voor havo en atheneum (leerjaar 1 t/m 3). Voor de mavo zal de complete opleiding in Zaltbommel worden aangeboden. Het verwachte leerlingenaantal is ruim vijfhonderd.

Bij het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar onderwijskundige, organisatorische, personele, financiële, politieke en juridische aspecten. Voordat er onderwijs kan worden gegeven in Zaltbommel moet er nog veel gebeuren. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, wordt Deo volente reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Zaltbommel werkelijkheid.

Het college van B en W van de gemeente Zaltbommel is positief over de komst van de Gomarus, omdat daarmee 'thuis nabij' onderwijs wordt gerealiseerd voor veel inwoners van de gemeente Zaltbommel. Ondertussen is er intensief overleg gevoerd over een mogelijke locatie voor de nevenvestiging. Er is een locatie voor de school in beeld niet ver van het station, zodat de school zowel voor fietsers als via het openbaar vervoer goed bereikbaar wordt.

Om deze nevenvestiging te kunnen realiseren, moet de huidige wetgeving worden gewijzigd. Deze wijziging maakt het mogelijk dat een school een nevenvestiging in een andere regio kan beginnen. De minister heeft de voorgenomen wijziging reeds geformuleerd, maar het zal nog één tot twee jaar duren voordat alle stappen, die nodig zijn voor een wetswijziging, doorlopen zijn. Dit is tegelijk ook de meest onzekere factor in dit traject. Een wet is pas definitief als deze in de Staatscourant is gepubliceerd. Ook het ontwerpen en bouwen van een nieuw schoolgebouw vraagt tijd. De verwachting is dat de Gomarus in Zaltbommel in 2017 of 2018 haar deuren kan openen.