• Foto: Jan Willem Keij

Gratis compost

GELDERMALSEN Op zaterdag 19 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel kunnen dan op speciale locaties gratis zakken met compost afhalen. Met deze actie bedanken de deelnemende gemeenten en Twence de inwoners voor het gescheiden aanleveren van het groente-, fruit- en

tuinafval. Het compost dat gratis kan worden afgehaald, is het rechtstreekse resultaat van het ingeleverde GFT-afval.

De uitgifte van gratis compostzakken van 20 liter vindt plaats bij een aantal locaties op zaterdag 19 maart. De exacte openingstijden en voorwaarden van de deelnemende gemeenten staan

vermeld op www.compostdag.nl en/of op de website van de gemeenten. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

Het hergebruik van GFT afval helpt het milieu. Goed gescheiden groente-, fruit- en tuinafval levert een betere kwaliteit compost op en verhoogt de productie van biogas. Uit keukenafval wordt veel biogas gehaald, daarom is het van groot belang dit afval in de groene container te blijven doen.

Jaarlijks levert het biogas duurzame elektriciteit op - goed voor ongeveer 4.000 huishoudens - en duurzame warmte voor het verbruik van circa 1.000 gezinnen.