Grootste solarpark van Gelderland op afvalberg Avri

GELDERMALSEN Avri krijgt €14,4 miljoen subsidie voor de aanleg van een solarpark van 10,5 hectare op de afvalberg in Geldermalsen langs de A15. Als het bestuur van Regio Rivierenland instemt met de plannen voor de uitwerking van het park, wordt in 2016 gestart met het aanbrengen van 37.000 zonnepanelen. Deze panelen leveren energie voor ruim 2.800 huishoudens. Het zou daarmee het grootste zonne-energiepark van Gelderland worden en, afhankelijk van de ontwikkelingen bij andere initiatiefnemers, wellicht het grootste van Nederland.

De subsidie is toegekend door het Ministerie van Economische Zaken. Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De vergunning voor de aanleg van het park is inmiddels verleend. Als de werkzaamheden in 2016 starten, zal het park naar verwachting in 2017 worden opgeleverd.

Het zonne-energiepark krijgt een vermogen van 9,3 MWp. Op basis van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden levert het park stroom voor 2.800 huishoudens. Dit komt neer op 70% van de energiebehoefte van de inwoners in Geldermalsen. De reductie op de CO2-uitstoot bedraagt 4.500 ton per jaar.

De afvalberg kan deze nieuwe bestemming als solarpark krijgen omdat er geen afval meer wordt gestort. De afvalstortplaats is van 1969 tot 2014 in gebruik geweest voor het storten van afval. Het grootste deel van de stortplaats is al voorzien van een definitieve eindafwerking. De resterende 7 hectare volgt in 2016.

De zonnepanelen komen op de zijkant en bovenop de afvalberg langs de A15 te liggen.

Begin 2016 wordt duidelijk of er ook windmolens op en naast de afvalberg worden geplaatst.