Haaftensch Mannenkoor zoekt bassen

HAAFTEN Door verschillende omstandigheden heeft "Haaftensch Mannenkoor" een tekort aan bassen. Haaftensch Mannenkoor oefent op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de "Burcht van Haeften", Bernhardstraat/Vredeplein te Haaften. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot: Marinus van Kerkhof (secretaris), Bernhardstraat 8, Haaften, 0418-591704. E-mail: mvankerkhof@telfort.nl