• Janus Visser/BDU

'Haaftense werklozen aan de slag bij Van Uden'

HAAFTEN Werklozen uit Haaften en omgeving zouden voorrang moeten krijgen voor een baan bij Van Uden Logistics. Dat is een van zes voorwaarden die de werkgroep Kerkewaard in een advies stelt aan de uitbreiding van de logistiek dienstverlener.

De werkgroep dringt aan op een aanpak waarbij werklozen proactief worden benaderd en zo meer kans krijgen op werk bij Van Uden. Regelgeving hierover en dwang is onmogelijk, beseft de werkgroep, maar wel kunnen de gemeente én Van Uden werklozen stimuleren om te reageren op openstaande vacatures.

GEEN CONTAINERS OP ZONDAG Daarnaast stelt de werkgroep als voorwaarde dat er tussen 23.00 en 6.00 uur en op zondag geen containers mogen worden gelost in de overslaghaven aan de Kerkewaard. Dit moet contractueel worden vastgelegd. De maximale geluidsniveaus blijven binnen de toelaatbare grenzen zoals die in regelgeving zijn vastgelegd.

Verder kunnen bewoners ervan op aan dat de uitbreiding gepaard gaat met de aanleg van groene bufferzones. Controle op de naleving van de voorwaarden zou volgens de werkgroep moeten gebeuren door een speciaal aan te stellen commissie waarin bij voorkeur een werkgroeplid zitting heeft, maar ook iemand met juridische deskundigheid.

PLANSCHADEREGELING De werkgroep eist ook een planschaderegeling voor Haaftenaren die benadeeld worden door de uitbreiding. Hierbij valt te denken aan omwonenden van wie huizen in waarde zijn gedaald als gevolg van de toegenomen activiteiten bij Van Uden. De gemeente zorgt voor een deskundigenoordeel, waarna eventuele planschadevergoeding op Van Uden kan worden verhaald. Ten slotte komt er onderzoek naar de komst van een scherm achter bedrijven langs de Waalbandijk.

ENQUÊTE De werkgroepleden kunnen na vijf bijeenkomsten en een bewonersavond in maart niet zeggen hoe het in Haaften en Tuil is gesteld met het draagvlak voor de uitbreiding. Om dit precies in kaart te brengen zou de gemeente kunnen overwegen om een enquête te houden.

De werkgroep functioneerde na vorig jaar zomer met vallen en opstaan. Veel leden verlieten de groep en bovendien was de sfeer in het begin niet altijd constructief en respectvol. Volgens Erna Hollander van bureau P2 uit Rossum hebben de werkgroepleden het proces als zwaar ervaren.

De raad van Neerijnen discussieert volgende week over een nota van uitgangspunten voor de Kerkewaard. Deze moet definitief de weg vrijmaken voor de uitbreiding van Van Uden met zo'n 50.000 vierkante meter warehousecapaciteit en een terminal langs het water. De adviezen en voorwaarden van de werkgroep worden in de besluitvorming meegenomen.