Handhaving Geldermalsen doet mee aan actieweek NIX Zonder ID

GELDERMALSEN Jongeren die alcohol of tabak willen kopen, hebben nog lang niet altijd een ID bij de hand. Bovendien vragen verstrekkers er ook nog niet altijd naar. Daarom houdt het Trimbos-instituut van 8 t/m 14 september 2016 de landelijke actieweek 'NIX zonder ID'. De handhavers van de gemeente Geldermalsen sluiten zich actief bij deze actie aan.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Daarom is het naleven van NIX 18 een zaak van iedereen.

In de afgelopen drie jaar is er al veel gedaan om de doelstelling van NIX18, niet roken en drinken onder de 18 jaar, te halen. Er zijn goede resultaten geboekt, maar het kan nog een stuk beter. Structureel gebruik van een ID kan daarin uitkomst bieden. Daarom staat de themaweek in het teken van het (spontaan) tonen van een legitimatiebewijs bij de aankoop van alcohol of tabak.

Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te schatten. Zij zijn er daarom enorm mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun ID tonen.

Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om naar een ID te vragen, maar het is in het belang van iedereen om dat wel te doen.

GELDERMALSEN In deze actieweek wordt steekproefsgewijs een groot aantal locaties bezocht waar alcohol en tabak wordt verkocht. Het gaat dan om winkels, horeca, slijterijen, kantines e.d. Verkopers die netjes om een ID vragen en zich houden aan de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak ontvangen een kaart die ze kunnen opsturen naar het Trimbos-instituut om daarmee mee te dingen naar leuke prijzen.

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners (Koninklijke Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbos-instituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, GGD Nederland, GGD'en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van Veiligheid en Justitie ). In het kader van deze campagne ondersteunt het Trimbos-instituut lokaal/regionaal werkende professionals van GGD, verslavingszorg en projectleiders alcoholmatiging.

www.naar18jaar.nl

www.nix18.nl