• Harry Keereweer, de nieuwe waarnemend burgemeester van West Betuwe (foto Facebook)

    van de redactie

Harry Keereweer benoemd als waarnemend burgemeester West Betuwe

GELDERMALSEN Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft Harry Keerweer per 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente West Betuwe.

redactie Nieuwsblad Geldermalsen

De commissaris van de Koning heeft over de benoeming overleg gevoerd met een delegatie van de zojuist gekozen gemeenteraad van West Betuwe waaronder fractievoorzitters, wethouders, gemeentesecretaris en griffier. Daarna is Keereweer benoemd tot waarnemer.

De keuze voor Keereweer is een verrassing. Alom werd verwacht dat een van de zittende waarnemend burgemeesters, Harry de Vries uit Neerijnen of Jeroen Staatsen uit Geldermalsen, zou worden benoemd tot waarnemend burgemeester van West Betuwe. Maar de partijen in de gemeenteraad van West Betuwe kwamen niet tot een eensluidende keuze uit beide huidige waarnemers.

Harry Keereweer is 69 jaar en lid van de PvdA. Hij heeft een lange bestuurlijke staat van dienst. Vanaf 2001 was hij lid van de provinciale Staten van Gelderland. Van 2003 tot en met 2011 was hij gedeputeerde van Gelderland. Vervolgens werd hij in april 2012 waarnemend burgemeester van Groesbeek, daarnaast werd hij in september 2013 waarnemend burgemeester van Millingen aan de Rijn. Aansluitend werd hij in januari 2015 waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Groesbeek (Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen). Inmiddels heet die gemeente gemeente Berg en Dal.

Keereweer is als waarnemer benoemd omdat de benoeming van een definitieve burgemeester pas kan starten op 1 januari 2019, als de nieuwe gemeente een feit is. Dat staat zo in de Gemeentewet. Het zal dan nog zes tot negen maanden duren voor een benoemde burgemeester in functie kan treden.

Harry Keereweer heeft voorafgaande aan zijn benoeming een gesprek gehad met de hierboven genoemde delegatie van de nieuwe raad van West Betuwe. Na een positief advies heeft de commissaris van de Koning hem benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente West Betuwe per 1 januari 2019. Tijdens de eerste raadsvergadering van de gemeente West Betuwe op 2 januari 2019 zal de commissaris van de Koning Harry Keerweer beëdigen.