Hartstichting

ACQUOY De opbrengst van de collecte van de Hartstichting is voor hett dorp Acquoy € 220,13. In Rhenoy werd 303,43 opgehaald en in Rumpt 571,37 euro.