• De Linge-oever, zoals deze eruit komt te zien.

    Gemeente West Betuwe

Herinrichting jachthaven, Lingepark, heemtuin Geldermalsen

GELDERMALSEN Hoe versterken we de relatie tussen het centrum van Geldermalsen en het aangrenzende gebied rond de rivier de Linge? Het antwoord op die vraag staat in de visie 'Terug naar de Linge' die in september 2018 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Geldermalsen is vastgesteld. Het gaat in deze visie om een gedeelte van de oevers van de Linge ter plaatse van de Heemtuin, de jachthaven en het Lingepark tot aan de Lingebrug.

Het plan omvat meerdere doelstellingen. Zo moet de jachthaven toekomstbestendiger worden. Dat kan door herinrichting en modernisering van het jachthaventerrein. Ook moet de Lingeoever beter bereikbaar worden en meer een aantrekkelijke verblijfsfunctie krijgen wandelaars, recreanten etc. Dat kan door herinrichting van het Lingepark en de Heemtuin. Dit alles dan gecombineerd met een voor iedereen toegankelijke wandelkade en een horecavoorziening.

Op dinsdagavond 16 juli presenteert de gemeente West Betuwe, in samenwerking met de Watersportvereniging Achter 't Veer de plannen voor de herinrichting van het gehele gebied.

Omwonenden en belangstellenden zijn tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in het verenigingsgebouw van de jachthaven (Achter 't Veer 4, Geldermalsen). Die avond geeft de gemeente ook inzicht in de te doorlopen ruimtelijke procedure en de planning.

Wie niet kan komen, maar wel belangstelling heeft, kan terecht op www.westbetuwe.nl/oeverzone