• Wittenbergzorg

Hoge scores in cliënttevredenheidsonderzoek Wittenbergzorg

HAAFTEN Het cliënttevredenheidsonderzoek dat Wittenbergzorg in Haaften eind 2015 liet uitvoeren, levert de ouderenzorgorganisatie hoge rapportcijfers op. De intramurale somatische zorg, de zorg aan huis, huishoudelijke hulp en dagbesteding worden door cliënten en hun familie gemiddeld minimaal met een acht beoordeeld.

De tevredenheidsmeting werd uitgevoerd door een extern bureau. Zij interviewden de intramurale somatische cliënten mondeling. Familieleden van psychogeriatrische cliënten en de cliënten van zorg aan huis, huishoudelijke hulp en dagbesteding werd schriftelijk om hun mening gevraagd. De scores liggen in verhouding tot de vorige meting, in 2013, gemiddeld een fractie lager. Directeur-bestuurder Cor van de Craats vindt dat begrijpelijk: ,,Gezien alle bezuinigingen en hervormingen in de zorg is het verklaarbaar dat de tevredenheid iets daalt. De veranderingen brengen tenslotte ook onzekerheid met zich mee. Dat onze zorg- en dienstverlening alsnog gemiddeld een ruime 8 krijgt, vind ik een groot compliment aan onze medewerkers. We vieren later dit jaar met elkaar ons vijftigjarig bestaan. Deze blijk van waardering is nu al een prachtig cadeau."