• AVRI

Hogere restafvaltarieven om tot betere scheiding te komen

GELDERMALSEN De tien Avri-gemeenten hebben in meerderheid besloten om in 2019 te starten met een andere manier van afval inzamelen. Beter scheiden van afval is hierbij nog belangrijker.

Iedere inwoner gooit gemiddeld 120 kilo restafval per jaar in de grijze container. Door nog beter te scheiden, is dit volgens Avri terug te brengen naar 60 kilo per persoon. Hiertoe wil Avri de tarieven verhogen. Voor het aanbieden in ondergrondse containers wordt het € 1,85 per 30 liter (middelgrote pedaalemmerzak), voor 140-liter restafvalcontainers: € 10,79 en voor 240-liter restafvalcontainers: € 18,50 per leging.

Ieder huishouden dat zijn restafval vermindert naar 60 kilo per persoon per jaar, betaalt in 2019 gemiddeld € 204 (gemiddelde in Nederland: € 235) afvalstoffenheffing. Dat is € 5 meer dan nu. Het doel is om van 120 kilo restafval per inwoner per jaar te gaan naar 30 kilo in 2025.

Avri stelt dat het bewoners gaat helpen om minder restafval over te houden. Zo ontwikkelt Avri andere manieren voor inzameling van blik, luiers en incontinentiemateriaal en van groente- en fruitafval bij flats. In het najaar komt er een uitgebreide campagne en krijgt men praktische tips.

DUMPINGEN EN ZWERFAFVAL Het nieuws over de hoge tarieven heeft voor heel veel reacties gezorgd. Niet alleen de hoge kosten leverden reacties op, maar ook maken veel inwoners zich zorgen over afvaldumpingen en zwerfafval. Meer afval op straat trekt ongedierte aan, en dat willen bezorgde inwoners niet. Avri zet hierbij eerst sterk in op voorlichting, onder andere met Afvalcoaches. Daarnaast gaan handhavers extra controleren: wie dumpt, wordt aangepakt.

Het besluit over het nieuwe tarief is overigens nog niet genomen. De gemeenteraden van de 10 Avri-gemeenten hebben nu gelegenheid om te reageren op de begroting. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van Avri de begroting in juni 2018 vast. De tarieven worden in december vastgesteld.