• Suzan Swaters

Hond voor de klas op OBS De Rietschoof Opijnen

OPIJNEN Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. Onder andere op woensdag 22, vrijdag 24 en woensdag 29 mei is er een SnuffelVrijwilliger met zijn hond op bezoek bij groep 1/2 en 3/4 van OBS De Rietschoof aan de Zandstraat 14.

In Nederland vinden jaarlijks 150.000 bijtincidenten plaats, vooral bij jonge kinderen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op een hondenbeet met 86% afneemt als kinderen het gedrag van honden juist interpreteren. Hoe dat moet, wordt uitgelegd bij het Sophia SnuffelCollege. SnuffelVrijwilliger Cees Imthorn komt daarvoor samen met zijn border collie Boy naar De Rietschoof. In drie lessen leert hij de kinderen de lichaamstaal van honden begrijpen en er op een goede manier op te reageren.

Bij het eerste bezoek laat Cees de kinderen kennismaken met een handpop. Tijdens de tweede en derde les komt Boy mee de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Hoe zie je of een hond boos is, of verdrietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer kun je hem beter met rust laten? Spelenderwijs worden de belangrijkste regels voor de omgang met honden uitgelegd. Alle kinderen die dat willen, mogen oefenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Na afloop van de lessenreeks krijgt iedereen een SnuffelDiploma en een werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders.

www.sophiasnuffelcollege.nl