• Bij het 20-jarige bestaan van Dikkie Dik eerder dit jaar was er nog sprake van grote vrolijkheid

    Linda Kastelein

Hoop op doorstart peuterspeelzaal Ophemert

Oppositiepartij GBN dient initiatiefvoorstel in

OPHEMERT Er gloort hoop voor een doorstart van het peuterspeelzaalwerk in Ophemert.

Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) neemt donderdagavond het voortouw om de november vorig jaar gesloten peuterspeelzaal nieuw leven in te blazen. De oppositiepartij roept de raad op om tot 2018 10.500 euro uit te trekken voor educatieve peuteropvang in wat GBN een "pijlerdorp" noemt. Daarnaast wil de partij dat de gemeente een eenmalig bedrag van ruim 2.100 euro vrijmaakt om het beoogde lokaal in de Prins Willem Alexanderschool te laten keuren door de GGD.

Het gevraagde bedrag maakt het mogelijk om de peuterspeelzaal gedurende twee dagdelen per week open te stellen. Dat is de wens van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG) die november vorig jaar het peuterspeelzaalwerk in Neerijnen overnam van Kinderopvang Rivierenland. Daarbij werd de keus gemaakt om de peuterspeelzalen in Haaften, Opijnen en Varik open te houden, maar die in Ophemert te sluiten. De stichting vroeg in januari zelf al subsidie aan.

De landelijke regels in de kinderopvang wijzigen uiterlijk met ingang van 2018, maar GBN wil niet zo lang wachten. "Het is van groot belang dat er nu snel een doorstart komt van de peuteropvang in Ophemert", stelt de partij in een verklaring. "Zo niet, dan mist in het dorp de generatie geboren tussen 2014 en 2016 een positieve ontwikkeling in taal en sociale omgang met andere kinderen."

Voor een rendabele exploitatie zijn per dagdeel minstens veertien peuters nodig. SPGG zegt per direct zeventien peuters te kunnen plaatsen, vooral uit Ophemert maar ook enkele kinderen uit nabijgelegen plaatsen als Tiel en Kerk-Avezaath. Een groter verzorgingsgebied dan alleen Ophemert is volgens SPGG-coördinator Marielle Wilbrink noodzakelijk om de minimale bezetting van veertien peuters te halen. Uit een inventarisatie blijkt verder dat vijftien kinderen op de wachtlijst zouden komen. Zodra ze twee jaar zijn, kunnen deze kleintjes naar de peuterspeelzaal. Wilbrink heeft vertrouwen in de nabije toekomst, omdat geboorteaantallen licht stijgen.