• Ab Donker

Houdt het Elfdorpenspel op te bestaan?

METEREN Afgelopen jaar heeft Meteren het 40ste Eldorpenspel gewonnen in Tricht. Zoals bekend, mag de winnaar de volgende editie van het sportieve en feestelijke evenement organiseren. Het bestuur van de Stichting Elfdorpenspel Meteren heeft daarom onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de organisatie van een Elfdorpenspel in 2019 in Meteren. Hierbij is het naar eigen zeggen niet over een nacht ijs gegaan. Er zijn oud-vrijwilligers geraadpleegd, er is gekeken naar de financiële risico's, de locatie, de nieuwe gemeente etc. Daarop is het bestuur unaniem tot de conclusie gekomen dat Meteren het niet haalbaar acht om een Elfdorpenspel te organiseren.

De belangrijkste redenen hiervoor zou zijn dat het financiële risico te groot is. ,,Daarnaast het jaarlijks teruglopend aantal bezoekers, het feit dat Elfdorpenspel bij steeds meer mensen niet bekend is en het heel moeilijk is om ruim 130 vrijwilligers op de been te krijgen", aldus het bestuur. Bovendien is het speelveld waarop de laatste keer het Elfdorpenspel in Meteren is gehouden nu een kunstveld en naar de mening van het bestuur niet geschikt voor een Elfdorpenspel. Zodoende zou dus gezocht moet worden naar een andere geschikte locatie. Ten slotte houdt de gemeente Geldermalsen op te bestaan en de nieuwe gemeente West Betuwe is naar de mening van het bestuur te groot om een dergelijk evenement te organiseren.

Het Stichtingsbestuur heeft dit besluit nu voorgelegd aan alle elf dorpen van Geldermalsen met de vraag of een van de andere dorpen het Elfdorpenspel wél wil organiseren. Op initiatief van het dorp Buurmalsen vindt er binnenkort een overleg met de dorpen plaats in Buurmalsen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn van een Elfdorpenspel in 2019.