Huiskamerbijeenkomsten ChristenUnie

TRICHT ChristenUnie West Betuwe organiseert meerdere huiskamerbijeenkomsten in de verschillende kernen van de nieuwe gemeente West Betuwe.

Om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken, worden leden van de partij en andere belangstellenden uitgenodigd om in kleine kring met elkaar in gesprek te gaan en te zorgen voor een grotere betrokkenheid tussen politiek en gemeenschap.

De ChristenUnie richt zich daarbij vooral op de plaatsen van de huidige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen omdat zij daar nu nog niet vertegenwoordigd is. Vorige week is de eerste bijeenkomst geweest in Hellouw en dat leidde al direct tot mooie contacten en uitwisseling van plaatselijk actuele zaken en visie op burgerparticipatie.

De volgende huiskamerbijeenkomst staat gepland voor donderdag 8 maart bij familie Kool in Tricht. Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie melden via e-mail bestuur@westbetuwe.christenunie.nl