• De publieke tribune tijdens een schorsing over het Huisvestingsplan Basisnderwijsgebouwen

    Wim timmermans

Huisvesting basisscholen Geldermalsen

GELDERMALSEN De raad heeft het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs vastgesteld. Er komt een nieuwe school voor Tricht en Buurmalsen. De andere schoolgebouwen in de gemeente worden waar nodig fors gerenoveerd in het kader van de zogenaamde levensduurverlenging.

Op initiatief van de raad gaat het college op zoek naar middelen om de duurzame renovatie versneld aan te pakken. Daarmee wil de raad iets doen aan de hoge energiekosten van veel basisscholen. Die drukken steeds vaker op het onderwijs.

Ook vraagt de raad het college extra maatregelen te nemen voor de fietsveiligheid van de nieuwe school tussen Buurmalsen en Tricht. De exacte locatie van de nieuwe school is nog niet bekend. Maar in het kader van de spoorverbreding Tricht wordt binnenkort wel begonnen met de aanleg van nieuwe rondweg. En er zullen altijd kinderen die rondweg moeten oversteken op weg naar school.