Hulp bij belastingaangifte 2014

GELDERMALSEN Belastingconsulenten van de ouderenbonden PCOB en ANBO bieden ook dit jaar de mogelijkheid om de belastingaangifte van inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 65 jaar te verzorgen. Deze dienstverlening wordt aangeboden op vrijdag 6, 13 en 20 maart van 09.00 tot 16.00 uur. Stichting WelzijnGeldermalsen, Willemstraat 17a in Geldermalsen, stelt hiervoor haar kantoren en faciliteiten ter beschikking zodat de aangifte direct digitaal verstuurd kan worden. Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige aangiften over 2014. De belastingaangever heeft de plicht tot geheimhouding en de cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

Inwoners die gebruik willen maken van de belastingservice moeten de volgende documenten meenemen:

Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2014.

Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2014 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2014.

De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2014 van bank-, giro- en beleggingsrekeningen over 2014

Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte.

Bewijsstukken van gedane giften.

De aangifte van 2013 en tot slot de aangifte en machtigingscode. Zonder de machtigingscode kunnen de belastingconsulenten niet helpen. Wie geen code heeft ontvangen, kan deze telefonisch aanvragen bij de DigiD helpdesk 088 - 1236555 .

Wie gebruik wil maken van de belastingservice van de ouderenbonden op één van bovengenoemde data, kan hiervoor een afspraak maken via WelzijnGeldermalsen (tel. 0345-573688), op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, Willemstraat 17a, Geldermalsen.