Ida Gerhardt Academie gaat van start in Geldermalsen

Klassen met maximaal zestien leerlingen

GELDERMALSEN De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft toestemming verleend voor de vestiging van een scholengemeenschap voor mavo/havo en vwo in Geldermalsen. Deze Ida Gerhardt Academie (IGA) wordt gevestigd naast het gemeentehuis in het voormalig kantoor van het Waterschap op de Kuipershof 4.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

De mavo/havo opleiding krijgt een protestant christelijke grondslag, het vwo wordt een school met meerdere denominaties, een grondslag van uiteenlopende geloofsrichtingen. In eerste instantie was dat ook gewenst voor mavo/havo, maar daar werd na bezwaren van omliggende middelbare scholen geen toestemming voor verleend.

De vestiging van de IGA was een kwestie van de lange adem. Al in 2009 kregen de initiatiefnemers toestemming om een school te starten. Deze moest dan wel uiterlijk op 1 augustus 2015 de deuren openen. Die deadline is niet gehaald. Maar op 9 december 2013 is ook de vestiging van een vwo-opleiding in Geldermalsen aangevraagd. In de herfst van 2014 heeft de gemeente een doordecentralisatieovereenkomst met IGA afgesloten, waarbij zoals wethouder Niko Wiendels het verwoordde ,,het kleine zakje geld vanuit Den Haag naar de school wordt doorgeschoven''.

In augustus 2015 werd het pand aan de Kuipershof daadwerkelijk ook gehuurd van de gemeente en is een nieuwe aanvraag om een mavo/havo-opleiding te starten goedgekeurd.

Wiendels: ,,Wij betalen niets aan de school, maar ontvangen nu wel de huur. Als ik goed ben geïnformeerd, worden snel open dagen georganiseerd en kan men daadwerkelijk leerlingen in gaan schrijven.''

De Ida Gerhardt Academie is, zoals de achterliggende organisatie het zelf stelt, een school die toegankelijk is voor iedereen en die persoonlijk onderwijs biedt dat de vergelijking met een privéschool kan doorstaan. Opvallend zijn de kleine klassen van maximaal zestien leerlingen die ingedeeld worden naar tempo en niveau. Daarnaast wordt voor elk vak meer onderwijstijd ingepland dan gebruikelijk en krijgen de leerlingen weinig huiswerk mee naar huis, omdat alle lesstof op school zelf wordt verwerkt. Door die extra aandacht zijn er weinig zittenblijvers. Op de site geeft de school aan dit jaar te willen starten met maximaal tachtig leerlingen. Deze worden in volgorde van reservering toegelaten.

Het schoolbestuur verwacht dat op termijn het gebouw van het Waterschap te klein zal zijn. Nieuwbouw op het terrein naast het treinstation is een logische volgende stap.