• SLG

Ideeënavond Levend Landschap Neerijnen

NEERIJNEN Aanleg van ecologische verbindingszones, inzaaien van bloemen voor bijen en andere insecten, aanplanten van meer groen zoals hagen, heggen en hoogstamboomgaarden rond Neerijnen, vastleggen van oude verhalen, oprichten van een hoogstambrigade of herstel van oude paden? Wie ideeën heeft om de kern en het landschap rond Neerijnen aantrekkelijker en meer leefbaar te maken, is welkom op de bewonersavond Levend Landschap Neerijnen op dinsdag 22 mei. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Stroomhuis Neerijnen, Van Pallandtweg 1. Iedereen is welkom.

Neerijnen is een beschermd dorpsgezicht en heeft een gevarieerd buitengebied, bestaande uit een parkbos, uiterwaarden en agrarisch buitengebied. Om de waarden in dit gebied verder te versterken en beter leefbaar te maken voor bewoners start Stichting Dorpstafel Neerijnen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken.

IDEEËN VERZAMELEN Tijdens deze informatieavond willen men ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Neerijnen een impuls te geven. Belangrijkste thema's zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, leefbaarheid, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, kiezen voor streekeigen beplanting, aanleg wandelroute. De organisatie is benieuwd naar ideeën en wensen over het landschap rond Neerijnen, bijvoorbeeld wat men het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou men graag anders zien?

Als de ideeën zijn verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand en of het beschikbaar stellen van grond.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft veel ervaring met het ondersteunen van projecten als het Levend Landschap. Levend Landschap Neerijnen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

DORPSTAFEL Dorpstafel Neerijnen is gestart op 1 januari 2018 en zal zich op deze avond aan de inwoners presenteren. Veiligheid en leefbaarheid zijn thema's die de Dorpstafel inbrengt.

Wie niet in de gelegenheid is om naar de uitwerkavond te komen, maar wel met een idee aan de slag wil, kan contact opnemen met Freek Aalbers van SLG, telefoon 026-3537444 of via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.